top of page

מבקשי מקלט בישראל בגל השני של הקורונה - המצוקות מחריפות


אילוסטרציה
© Alan Kolnik, Dreamstime.com

מסמך שמפרסם פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל, שבו חברה האגודה, מביא תמונת מצב עגומה על מצוקתם של מבקשי המקלט בישראל בגל השני של הקורונה. המסמך סוקר את המשבר התעסוקתי, הכלכלי והסוציאלי החמור שאליו נקלעה הקהילה, ומתייחס בין היתר לנגישות לשירותי בריאות וחינוך ולמצבם של נשים וילדים. הארגונים מציעים שורה של פתרונות שיכולים להקל על המצוקות.


קישורים:

פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל כולל שישה ארגוני זכויות האדם, הפועלים בשיתוף פעולה לקידום ההכרה בזכויותיהם של מבקשי מקלט ופליטים בישראל; לתיקון הליקויים במדיניות הממשלה, וליצירת מדיניות מקלט ההולמת את מחויבויותיה החוקיות והמוסריות של ישראל. חברים בפורום: א.ס.ף -ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל | המוקד לפליטים ולמהגרים | קו לעובד | האגודה לזכויות האזרח בישראל | ARDC - המרכז לקידום פליטים אפריקאים | רופאים לזכויות אדם


Comments


bottom of page