top of page

פנינו לעיריות: מותר לתלות שלטי מחאה ארעיים


אילוסטרציה
אילוסטרציה. צילום: טל דהן, ACRI

בעקבות מקרים שבהם פקחים הורו למפגינים/ות להסיר שלטים שתלו במרחב הציבורי באופן זמני, במסגרת אירועי מחאה, ולעיתים קנסו אותם על כך, פנינו לעיריות ירושלים, נתניה וראשון לציון. עו"ד רעות שאער ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל טענו בפניות כי לרשות מקומית אין סמכות להגביל או להסדיר את חופש הביטוי, ושאין לה סמכות לדרוש רישוי של שילוט מחאה ארעי.


עוד כתבנו כי "גם בהקשרים שבהם נתונה לעירייה סמכות למנוע תליית שלטים, על הדבר להיעשות תוך מתן המשקל הראוי לזכויות התושבים. כל פגיעה בחופש הביטוי חייבת להעשות במידתיות, בסבירות וללא הפליה. בענייננו דובר בשילוט מחאה שלא סיכן אף אדם, לא יצר כל הפרעה – ובכל זאת התעקשו הפקחים שלא ניתן להותירו במקומו עד לסיום משמרת המחאה, דבר שמצביע על ליקוי חמור בהפעלת שיקול דעת".


ביקשנו מהיועצים המשפטיים של העיריות לפרסם הנחיה ברורה ומחייבת לאגף הפיקוח העירוני וכל גורם רלוונטי אחר, לפיה אין צורך לקבל מהעיריה היתר עבור שלטי מחאה המוצבים ונתלים באתרי מחאה באופן ארעי, ושהפקחים אינם מוסמכים לדרוש את הסרתם או לקנוס מפגינים בשל כך.


עדכון, 26.5.2021:

בעקבות פניותינו ביטלה עיריית ירושלים שבעה קנסות, שהובילו לאישומים, נגד מספר פעילים חברתיים, ביניהם גיא הירשפלד ואמיר השכל. בתשובת העירייה מ-21.5.2021 נמסר כי "לאחר בחינה מחודשת שערך התובע העירוני בנסיבות ביצוע העבירה, ועל מנת לחסוך זמן שיפוטי ניכר, החליט לחזור מן האישומים, טרם דיוני ההקראה בתיקי בית המשפט".
קישורים:Comments


bottom of page