הפעלת מכת"זית ובואש בשכונות חרדיות


ב-28.1.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה, בעקבות עדויות רבות על שימוש במכת"זית ובבואש בשכונות חרדיות בירושלים, בית שמש ובני ברק, בניגוד מוחלט לנהלים. את הפנייה כתבו סיון תהל ועו"ד רעות שאער מהאגודה, יחד עם ירון ג'קסון ועו"ד אפרת ברגמן-ספיר מהוועד נגד עינויים.


בפנייה מתוארים אירועים של הפעלת מכתז"ית ובואש ברחובות שקטים ופנויים, שלא מתקיימות בהם הפרות סדר, וכן של התזה ישירות לתוך לתוך מבנים סגורים, לעבר חלונות בתים ומרפסות ולעבר עסקים ורכבים, תוך פגיעה מכוונת במי שאינם מעורבים בהפרת סדר, ובהם ילדים ותינוקות. מתיאור האירועים עולה חשש כבד לכך שהמשטרה השתמשה במכת''זית ובבואש באופן שיטתי כאמצעי אכיפתי וענישתי כלפי כלל האוכלוסיה במקום, וכדי להרתיע אזרחים מהמצאות במרחב הציבורי – ללא כל קשר לפיזור הפרות סדר.


בפנייה ציינו כי השימוש בבואש ובמכת''זית באופן זה מנוגד לכללים המנחים שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון ובנהליה של המשטרה עצמה. בין היתר, אמצעי זה שמור להפרות סדר קשות, שבאות לידי ביטוי בהתנגדות אלימה, וכאשר צפויה פגיעה קשה, בדרגת ודאות קרובה לביטחון הציבור, לגוף או לרכוש. דרשנו לחדול לאלתר מהשימוש באמצעים אלו לתכלית של ענישה, לתחקר את האירועים שבהם נעשה שימוש בניגוד לנהלים, ולהבטיח כי השימוש בהם יתבצע באופן מידתי בלבד ובהתאם לנהלים.


פניית האגודה לזכויות האזרח והוועד נגד עינויים למפכ"ל המשטרה, 28.1.2021


תשובת המשטרה, 4.2.2021