שימוש לא מרוסן של המשטרה ברימוני הלם


רימון הלם
צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

ב-25.5.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה בעניין השימוש ברימוני הלם בשבועות האחרונים. מעדויות שאספנו עולה שהמשטרה השתמשה ברימוני ההלם באופן מסיבי ובלתי מרוסן, תוך הפרה שיטתית ומתמשכת של הנהלים המסדירים את אופן השימוש בהם. לא מדובר באירועים ספורדיים או בהתנהלות פרטנית של שוטרים בודדים שחרגו מהנהלים, אלא בהתנהלות שיטתית וכלל ארצית של המשטרה שהובילה לפציעת מפגינים רבים בנסיבות שכלל לא הצדיקו שימוש בכוח. הפגיעות כוללות פצעים עמוקים, כוויות, שריטות ושטפי דם.


בפנייה ציינו עו"ד אן סוצ'יו ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל, כי בשנים האחרונות חלה התדרדרות מדאיגה ביחס המשטרתי לרימוני ההלם, והגדרתו בנהלים שונתה מאמצעי מסוכן ששמור להפרות סדר קשות במדרג ד' לאמצעי שניתן להשתמש בו כאמצעי ראשון במדרג ג'. דרשנו מהמשטרה להחמיר את הנסיבות המאפשרות שימוש ברימוני הלם ולהחזיר את האמצעי הזה למדרג ד', כפי שהיה בעבר. כמו כן דרשנו לתחקר את האירועים המפורטים בפנייה, ולחדד לשוטרים את גבולות השימוש בכוח.


בתשובתה דחתה המשטרה את טענותינו, וטענה כי השימוש ברימוני הלם נעשה במהלך הפרות סדר אלימות ועל פי הנהלים.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 25.5.2021


תשובת המשטרה, 21.6.2021


תשובת המשטרה, 28.7.2021קישורים:


לירן לוי, פנייה למפכ"ל: הפסיקו להשתמש ברימוני הלם לפיזור הפגנות לא אלימות, וואלה, 30.5.2021הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה איל לוריא פרדס