top of page

לדאוג לדמי אבטלה מלאים ל"מפוטרות הקיץ"


אילוסטרציה
© Aaron Amat | Dreamstime.com

במדינת ישראל ישנו נוהג רווח וקלוקל לפטר או להוציא לחל"ת מדי קיץ עובדות (ועובדי) הוראה שמועסקות על ידי מוסדות פרטיים או מוסדות "מוכרים שאינם רשמיים (בניגוד לעובדות ההוראה המועסקות ישירות על ידי משרד החינוך), וכן את עובדות הצהרונים. בשנים רגילות הן זכאיות לקבל דמי אבטלה בתקופה זו (בהתאם ליתר תנאי הזכאות). השנה, מכיוון שאותן עובדות הוצאו לחל"ת קורונה בזמן סגירת מערכות החינוך, דבר שפוגע בזכאותן לדמי אבטלה, הן עלולות להיוותר ללא הכנסה כלל בתקופת הקיץ.


במסגרת פורום לזכויות עובדים, הצטרפנו לפניית ארגונים עמיתים לשר האוצר ולשר הרווחה, בבקשה לחוקק את ההתאמות הנדרשות על מנת למזער את הפגיעה בעובדות אלה, כפי שאף נעשה בקיץ 2020. עורכות הדין עמית קובו-רום משדולת הנשים ותמר בן דרור מאיתך-مَعَكِ ביקשו להאריך את תקופת זכאותן של "מפוטרות הקיץ" לדמי אבטלה, או לחלופין לקבוע שהתקופה שבה שהו ב"חל"ת קורונה" לא תפגע במניין ימי האבטלה שלהם הן זכאיות; וכן לאפשר להן זכאות לדמי אבטלה גם לתקופה הקצרה מ-30 יום. כל זאת, באופן שעובדות הוראה שיוצאו לחל"ת קיץ או יפוטרו לחודשי הקיץ יהיו זכאיות לדמי אבטלה מלאים עד לתום תקופת חגי תשרי.שותפים לפנייה: שדולת הנשים בישראל, עמותת איתך-مَعَكِ – משפטניות למען צדק חברתי, קו לעובד, האגודה לזכויות האזרח בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי והקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העבריתComentários


bottom of page