top of page

לבטל קנס שניתן בחוסר סמכות בשל מיצג מחאה


מתוך מיצג המחאה. צילום: נטלי קירשטיין

במשמרת מחאה שקטה נגד אזלת היד של המשטרה בנוגע לאלימות בחברה הערבית, שהתקיימה בלוד, הציגו התושבים.ות והמפגינים.ות מיצג מחאה אמנותי שכלל בובות קטנות ושילוט. שוטרים שהגיעו למקום דרשו מאחת המפגינות לפרק את המיצג ועיכבו אותה עד להגעתו של פקח עירוני, שנתן לה דוח בגין "הצגה, התקנה ופרסום שילוט ללא רישיון על תנאיו וללא תשלום אגרות".


ב-6.10.2021 פנינו ליועץ המשפטי של עיריית לוד בדרישה לבטל קנס שניתן בחוסר סמכות בשל קיום מיצג מחאה. בפנייה טענו סיון תהל, רכזת שטח וחופש המחאה, ועו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור באגודה, כי חוקי העזר העירוניים בעניין ניקיון ואיכות הסביבה אינם מסמיכים את הרשות המקומית להגביל באופן גורף את הביטוי הפוליטי בתחומה, ובכלל זה היא אינה מוסמכת להתנות תלייה של כרזה פוליטית באישור מראש.


תהל ושאער הדגישו את חשיבותם הרבה של חופש הביטוי הפוליטי ושל החופש לקיים מחאה והפגנה במרחב הציבורי, וכתבו: "הפרשנות הרחבה שנותנת העירייה לסמכויותיה מכוחם של חוקי עזר אינה עולה בקנה אחד [...] עם מעמדה של הזכות לחופש ביטוי כזכות יסוד חוקתית. כל פגיעה בחופש הביטוי חייבת להיעשות במידתיות, בסבירות וללא הפליה. על כן, גם בהקשרים שבהם נתונה לעירייה סמכות למנוע הצגת שלטים ומיצגים במהלך הפגנות, על הדבר להיעשות תוך מתן המשקל הראוי לזכויות התושבים."
Comments


bottom of page