להפסיק את השימוש המשטרתי בחניקה של עצורים וחשודים


שלט עם הכיתוב "I can't breathe"
מחאה על מותו של ג'ורג' פלויד, ששוטר חנק אותו למוות בארה"ב באמצעות הנחת ברך על צווארו. © John Gomez | Dreamstime.com

חניקה היא שיטה לריסון והשתלטות על חשודים ועצורים, שבמסגרתה מופעל לחץ על צווארו של האדם באופנים שונים. בשנים האחרונות שינו מדינות רבות בעולם את החקיקה, הנהלים וההנחיות ונאסרה או הוגבלה מאוד האפשרות של שוטרים להשתמש בחניקה, מתוך ההכרה בכך שאחיזות חנק למיניהן שוות ערך לאמצעי כוח קטלני. בישראל, לעומת זאת, ממשיכים השוטרים להשתמש באמצעי זה בעת ביצוע מעצרים באופן שגרתי. חניקה גורמת לקשיי נשימה ועלולה אף לגרום לאובדן הכרה. במקרים רבים תחושת החנק דווקא מייצרת אצל העצור תגובה של בהלה והתנגדות כדי להפסיק את החניקה, כך שהשימוש בה מייצר תוצאה הפוכה. מעבר לסיכון הפיסי הטמון בשימוש בשיטה זו היא מייצרת גם השפלה קשה, פוגעת בכבוד האדם ובעלת השלכות נפשיות מתמשכות.


ב-4.11.2021 פנינו לשר לביטחון פנים ולמפכ"ל המשטרה יחד עם ארגונים עמיתים, בדרישה להפסיק את השימוש המשטרתי בחניקה כאמצעי לביצוע מעצר, השתלטות או ריסון. בפנייה הביאה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה תיעודים של 17 מקרים שבהם נעשה שימוש באמצעי זה בשנתיים האחרונות. מהתיעוד עולה כי השימוש בחניקה אינו שמור רק למקרים קיצוניים שבהם יש צורך להשתלט על חשוד בעבירה חמורה המסכן את סביבתו או את השוטרים, אלא כאמצעי שגרתי להגבלת תנועתם של עצורים בעבירות קלות, לפיזור מפגינים או להובלת חשוד לניידת משטרה.


לפנייה הצטרפו רופאים לזכויות אדם, הוועד נגד עינויים, אגודת יהודי אתיופיה והמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית.


פניית הארגונים, 4.11.2021קישורים:


משה שטיינמץ, למה המשטרה ממשיכה להשתמש בחניקה לעיכוב אזרחים?, כאן11, 5.12.2021
הפנייה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה אייל לוריא פרדס