top of page

התנכלות למפגינים במחאת האקלים


מצעד האקלים 2021, תל אביב
אילוסטרציה: מצעד האקלים 2021, תל אביב. צילום: שתיל-סטוק

ב-28.11.2021 קיימו פעילי ופעילות אקלים הפגנה בכניסה למשרד האוצר, במחאה על סירובו להקצות משאבים החיוניים להתמודדות עם השלכות משבר האקלים. ההפגנה התקיימה יומיים לאחר שמבקר המדינה פרסם דו"ח נוקב על מחדלי המדינה להיערך לשינויי האקלים. עוד בטרם החל אירוע המחאה עיכבה המשטרה ארבעה אזרחים שהיו בדרך למקום, ערכה חיפושים על גופם וברכבם והחרימה ציוד שהיה ברשותם. הפעילים המעוכבים הוחזקו בתחנת המשטרה שעות ארוכות, בגין "כוונה להפר את הסדר הציבורי" ובחשד להפרעה לשוטר במילוי תפקידו. לבסוף שוחררו הפעילים בתנאים מגבילים.


ב-18.1.2022 פנינו למפכ"ל המשטרה וביקשנו לתחקר את האירוע. עו"ד רעות שאער, מנהלת פניות הציבור, וסיון תהל, רכזת שטח וחופש המחאה, טענו כי התנהלות המשטרה הייתה רצופה ליקויים חמורים ופסולים, ופגעה בזכותם לחופש המחאה, לחופש תנועה, לחירות ממעצר שרירותי ולכבוד. ראשית, לא התקיים חשד סביר שהצדיק את עיכובם של פעילי המחאה, עריכת חיפוש בכליהם וברכביהם והבאתם לחקירה בתחנת המשטרה. שנית, כתנאי לשחרורם הוטלו עליהם הגבלות לא מידתיות, שפגעו פגיעה חמורה בזכויותיהם לחופש המחאה, הביטוי וההתארגנות. ושלישית, המשטרה סירבה לבקשתם לקבל לידיהם מסמכים המתעדים את חקירתם, את תנאי שחרורם ואת רשימת הציוד שהוחרם מידיהם.


לפיכך ביקשנו מהמפכ"ל לתחקר את התנהלות כוחות המשטרה באירוע ולהעביר את ממצאי התחקיר לטיפול משמעתי ופיקודי. עוד ביקשנו להנחות את משטרת ירושלים לאפשר מחאה אזרחית אל מול מוסדות שלטון כפי שמחייב הדין, ולפעול לשמירת הסדר בהתאם לסמכותם ולמגבלות שנקבעו בעניין זה בדין ובפסיקה.


בתשובת המשטרה נדחו טענותינו, ונמסר כי המשטרה מחויבת להבטחת חופש המחאה.
bottom of page