top of page

אלימות משטרתית כלפי פלסטינים.ות בשער שכם


שער שכם
© Sergey Savich | Dreamstime.com

ב-28.2.2022 נקטה המשטרה באלימות גורפת וחסרת הצדקה כלפי מאות, ואולי אף אלפי פלסטינים.ות שהתקבצו באזור שער שכם לחגיגות חג "אל אסרא ואלמערג'". האלימות כללה שימוש בלתי מרוסן באלות ובמכת"זית ואלימות פיזית, והובילה לפציעתם של למעלה מ-35 בני אדם, כולל נשים, ילדים.ות ותינוק.


הפורום נגד אלימות משטרתית, הכולל את אגודת יהודי אתיופיה, הוועד נגד עינויים, הקליניקות המשפטיות באוניברסיטה העברית בירושלים והאגודה לזכויות האזרח, פנה למחרת לשר לביטחון פנים ולמפכ"ל המשטרה. דרשנו לחקור בדחיפות את התנהלות המשטרה באירועים אלה ואת אופן קבלת ההחלטות בהם, ולהסיק מסקנות מערכתיות בנוגע לדפוס השימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר. בפנייה נכתב כי חומרת האירוע מחייבת חשיבה מחודשת באשר לאופן ההתמודדות עם התקהלויות, בפרט נוכח חג הרמדאן המתקרב ולקחי השנה הקודמת. עוד נכתב בפנייה כי "התמודדות עם הפרות סדר שמבצעים בודדים אינה מצדיקה בשום מקרה פגיעה גורפת בזכות לשלמות הגוף של אוכלוסייה שלמה וענישה קולקטיבית".
bottom of page