top of page

פגיעה בחופש הביטוי של מורה שהשתתף באירוע מחאה


אילוסטרציה
הזכות להפגין - אילוסטרציה. צילום: טל דהן, ACRI

מורה ערבי המלמד בבית ספר יסודי בלוד השתתף באירוע מחאה שנערך בעיר לציון יום השנה למותו של תושב לוד במהומות מאי 2021. בעקבות זאת הוא זומן לבירור עם מפקחת ממשרד החינוך, ועד אז אסרה עליו מנהלת בית הספר להיכנס לכיתות. המנהלת אף דיווחה על כך להורי בית הספר ולראש העירייה.


פנינו למנכ"לית משרד החינוך ולמנהלת מחוז המרכז בו בדרישה לבטל לאלתר את פגישת הבירור שנקבעה למורה, ולרענן בקרב כלל מנהלי בתי הספר ומפקחי משרד החינוך את ההנחיות בדבר חופש הביטוי של מורים וזכותם להשתתף בהפגנות ובמחאות. בפנייה הדגישה עו"ד טל חסין כי מורות ומורים רשאים להשתתף בהפגנות, מחאות, עצרות ותהלוכות.


"הווטאסאפ אשר נשלח להורים, יידועו המיותר של ראש העירייה, האיסור על המורה ללמד והפנייה למפקחת – מעידים על טירוף מערכות מוחלט בבית הספר, ועל כניעתה של המנהלת להלכי רוח פופוליסטים תוך פגיעה אנושה בכבודו, בפרטיותו, ובזכותו של המורה לחופש הביטוי והעיסוק", נכתב בפנייה, " חמורה עוד יותר היא התנהלות המפקחת, אשר במקום לעצור את מחול השדים ולבאר למנהלת כי השתתפות מורים בהפגנות הנה חוקית לחלוטין, קבעה עם המורה פגישה אשר מטרתה אינה ברורה, ואשר אך תורמת למסכת ההשפלות שהוא חווה [...] מנהלת בית הספר הוכיחה, שוב, כי חששם של מורים מפני המערכת כל אימת שהם עוסקים בשיח ביקורתי או בעשייה חברתית-פוליטית הוא מוצדק".


לאחר פגישה שנערכה עם המפקחת, המורה הוחזר לעבודתו וממשרד החינוך נמסר כי לא היה פסול במעשיו.

קישורים:


"המורה, מותר לך להגיד את זה": כל מה שכדאי לדעת בנושא חופש ביטוי של מורים ומורות
Comments


bottom of page