top of page

סירוב עיריית רחובות לאשר אירוע מחאה במרחב הציבורי


פעילי המחאה מחוץ לגן החסום, 17.9.2022. צילום: מישל ווסטון לאור

פעילי ופעילות מחאה שפנו לעיריית רחובות בבקשה לתיאום טכני-בטיחותי של שימוש בחשמל במסגרת צעדה ואירוע מחאה בגן הציבורי "גן המייסדים", נענו בסירוב. יתרה מכך, כשהפעילים סיימו את הצעדה וביקשו להתכנס בגן הציבורי הם הופתעו לגלות כי הכניסה אליו חסומה באמצעות סרטים, ומוצבים בה פקחים. לפעילים לא נותרה ברירה אלא לעמוד בפינת הרחוב בסמוך למדרכה.


ב-20.9.2022 פנינו לעירייה בדרישה שתחדל מהתערבותה בקיום מחאות במרחב הציבורי בתחומה. בפנייה טענו רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל ומנהלת פניות הציבור עו"ד רעות שאער, כי לעירייה אין כל סמכות בחוק לסרב או למנוע את קיומם של אירועי מחאה בשטחה. סמכות העירייה מוגבלת לעניינים הנוגעים לניהול המרחב הציבורי לטובת התושבים, שמירה על הבטיחות, מניעת מפגעים, שמירה על תקינות המתקנים הציבוריים וכיו"ב. היא יכולה לקבוע תנאים לשימוש בטיחותי במתקנים מסויימים, כגון בחשמל, אך אינה מוסמכת להגביל את חופש ההפגנה והמחאה בשטחים הציבוריים שבתחומה, ואישורה לצורך קיום הפגנות, כלשעצמן, אינו נדרש כלל.


תהל ושאער הדגישו בפנייה את חשיבותו של חופש הביטוי הפוליטי, לרבות קיום מחאה בנושאים פוליטים והשמעת עמדות פוליטיות, ואת ההגנה הרחבה שניתנה לו בפסיקת בג"ץ. עוד הן הזכירו כי גם בהקשרים שבהם העירייה מוסמכת לקבוע תנאים או מגבלות כלשהם על צורות ביטוי מסוימות – הרי שבבירור היא אינה מוסמכת לעשות כן משיקולים של תוכן הביטוי או מכל שיקול מפלה אחר.
Comments


bottom of page