פגיעה בחופש הביטוי של סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון


אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון. Irina Opachevsky | Dreamstime.com ©

במאי 2022 התקיימה באוניברסיטת בן-גוריון עצרת לציון יום הנכבה מטעם תא הסטודנטים של חד"ש. מולה התקיימה הפגנת נגד מטעם "אם תרצו". סטודנטית ופעילה בתא חד"ש נאמה בערבית בעצרת, ובין היתר ציטטה משפט ממאמר של מחמוד דרוויש על החללים של מלחמת 1948, כשהיא משתמשת במילה הערבית "שהידים". בעקבות תלונה של "אם תרצו", האוניברסיטה הגישה נגדה קובלנה משמעתית על אי ציות לתנאים שקבעה דיקנית הסטודנטים, ובהם איסור הבעת תמיכה באלימות.


שני מרצים ייצגו את הסטודנטית בהליך המשמעתי. הם הציגו חוות דעת של מרצה באוניברסיטה ומומחה לשפה הערבית, שבה הוא קבע שלמילה "שהיד" יש כמה משמעויות, ושבהקשר הנוכחי מדובר בחללים. התביעה התעקשה שהפירוש המקובל למילה בציבור בישראל הוא מחבלים מתאבדים, ושבדברי הסטודנטית היה משום תמיכה במעשי אלימות. ב-20.10.2022 הורשעה הסטודנטית ברוב דעות.


ב-27.10.2022 פנינו לנשיא ולרקטור האוניברסיטה בדרישה לבטל את ההליך המשמעתי שננקט נגד הסטודנטית. היועץ המשפטי של האגודה עו"ד דן יקיר ומנהלת המחלקה לחברה הערבית עו"ד גדיר ניקולא טענו שעצם הגשת הקובלנה מהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי של הסטודנטית, ויוצרת אפקט מצנן על קהילת האוניברסיטה כולה. עוד הם טענו כי הגשת קובלנה בשל משפט שנאמר בערבית על פי הפרשנות הנטענת של משמעותה של מילה בקרב הציבור היהודי היא אבסורדית, והיא אף לוקה בהטיה תרבותית וגזעית. כן נטען שהגשת הקובלנה סותרת את הקביעות של בית המשפט המחוזי בנצרת בערעור של המשוררת דארין טאטור, שהתייחסו לטקסט דומה.


עוד עמדנו בפנייה על הפגמים החמורים בהליך שננקט נגד הסטודנטית, ושמנעו ממנה הליך הוגן. כך, נמנע מקהל לנכוח בדיון למרות שלא ניתנה החלטה על דלתיים סגורות; נציגת הלשכה המשפטית, שנכחה בדיון והתערבה בו לטובת התביעה, לקחה חלק פעיל בהתייעצות הדיינים; בהכרעת הדין לא צוינו שמות הדיינים; ולהרכב הדיינים צורפה דיינת שלא נטלה חלק בדיון ושמונתה על ידי המזכירה האקדמית, שאין לה סמכות לקבוע את ההרכב.


עורכי הדין יקיר וניקולא הזכירו בפנייה מקרים קודמים שבהם קיבלו בתי המשפט את עמדתנו בהליכים שהגשנו מול אוניברסיטת בן גוריון על פגיעה בחופש הביטוי של סטודנטים.ות, "מקרים אלו אירעו לפני עשור ויותר", נכתב בפנייה. "כסבורים היינו שתקופה חשוכה זו חלפה ללא שוב. בפברואר 2019 אימצה האוניברסיטה תקנון פעילות ציבורית ופוליטית חדש, שלפי לשונו מבטיח בצורה ראויה את חופש הביטוי וההפגנה של סטודנטים. המקרה הנוכחי מטיל צל כבד על מחויבותה של האוניברסיטה לכבד זכויות יסוד אלו".


להלן מכתבנו, תשובת היועצת המשפטית של האוניברסיטה ותגובתנו - שלאחריה היא שבה והפנתה אותנו להעלות את כל הטענות בפני בית הדין המשמעתי לערעורים.


פניית האגודה לזכויות האזרח, 27.10.2022

תשובת האוניברסיטה, 31.10.2022

תשובת האגודה, 2.11.2022