top of page

פגיעה בחופש הביטוי של סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון


אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון. Irina Opachevsky | Dreamstime.com ©

במאי 2022 התקיימה באוניברסיטת בן-גוריון עצרת לציון יום הנכבה מטעם תא הסטודנטים של חד"ש. מולה התקיימה הפגנת נגד מטעם "אם תרצו". וטן מאדי, סטודנטית ופעילה בתא חד"ש נאמה בערבית בעצרת, ובין היתר ציטטה משפט ממאמר של מחמוד דרוויש על החללים של מלחמת 1948, כשהיא משתמשת במילה הערבית "שהידים". בעקבות תלונה של "אם תרצו", האוניברסיטה הגישה נגדה קובלנה משמעתית על אי ציות לתנאים שקבעה דיקנית הסטודנטים, ובהם איסור הבעת תמיכה באלימות.


שני מרצים ייצגו את מאדי בהליך המשמעתי. הם הציגו חוות דעת של מרצה באוניברסיטה ומומחה לשפה הערבית, שבה הוא קבע שלמילה "שהיד" יש כמה משמעויות, ושבהקשר הנוכחי מדובר בחללים. התביעה התעקשה שהפירוש המקובל למילה בציבור בישראל הוא מחבלים מתאבדים, ושבדבריה של מאדי היה משום תמיכה במעשי אלימות. ב-20.10.2022 היא הורשעה ברוב דעות.


ב-27.10.2022 פנינו לנשיא ולרקטור האוניברסיטה בדרישה לבטל את ההליך המשמעתי שננקט נגד מאדי. היועץ המשפטי של האגודה עו"ד דן יקיר ומנהלת המחלקה לחברה הערבית עו"ד גדיר ניקולא טענו שעצם הגשת הקובלנה מהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי של הסטודנטית, ויוצרת אפקט מצנן על קהילת האוניברסיטה כולה. עוד הם טענו כי הגשת קובלנה בשל משפט שנאמר בערבית על פי הפרשנות הנטענת של משמעותה של מילה בקרב הציבור היהודי היא אבסורדית, והיא אף לוקה בהטיה תרבותית וגזעית. כן נטען שהגשת הקובלנה סותרת את הקביעות של בית המשפט המחוזי בנצרת בערעור של המשוררת דארין טאטור, שהתייחסו לטקסט דומה.


עוד עמדנו בפנייה על הפגמים החמורים בהליך שננקט נגד הסטודנטית, ושמנעו ממנה הליך הוגן. כך, נמנע מקהל לנכוח בדיון למרות שלא ניתנה החלטה על דלתיים סגורות; נציגת הלשכה המשפטית, שנכחה בדיון והתערבה בו לטובת התביעה, לקחה חלק פעיל בהתייעצות הדיינים; בהכרעת הדין לא צוינו שמות הדיינים; ולהרכב הדיינים צורפה דיינת שלא נטלה חלק בדיון ושמונתה על ידי המזכירה האקדמית, שאין לה סמכות לקבוע את ההרכב.


עורכי הדין יקיר וניקולא הזכירו בפנייה מקרים קודמים שבהם קיבלו בתי המשפט את עמדתנו בהליכים שהגשנו מול אוניברסיטת בן גוריון על פגיעה בחופש הביטוי של סטודנטים.ות, "מקרים אלו אירעו לפני עשור ויותר", נכתב בפנייה. "כסבורים היינו שתקופה חשוכה זו חלפה ללא שוב. בפברואר 2019 אימצה האוניברסיטה תקנון פעילות ציבורית ופוליטית חדש, שלפי לשונו מבטיח בצורה ראויה את חופש הביטוי וההפגנה של סטודנטים. המקרה הנוכחי מטיל צל כבד על מחויבותה של האוניברסיטה לכבד זכויות יסוד אלו".


היועצת המשפטית של האוניברסיטה לא קיבלה את טענותינו, והפנתה אותנו להעלות את כל הטענות בפני בית הדין המשמעתי לערעורים של האוניברסיטה. לפיכך, ב-19.12.2022 הגיש עו"ד דן יקיר ערעור בשמה של מאדי. בערעור חזרנו על הטענות לגבי הפגיעה בחופש הביטוי והאפקט המצנן על קהילת הסטודנטים כולה, והרחבנו בעניין הפגמים שנפלו בהליך. ציינו כי מדובר בהצטברות יוצאת דופן וחסרת תקדים של פגמים חמורים ביותר, שגרמו לסטודנטית עינוי דין ועיוות דין, וכי לפיכך יש לבטל אותו מבלי להחזיר אותו לדיון מחדש. עוד טענו שמדובר באכיפה בררנית, שכן המשתתפים בהפגנת הנגד שנערכה מול האירוע הפרו שוב ושוב את התנאים שנקבעו להפגנה – אך רק נגד מאדי הוגשה תלונה.


ב-21.2.2023 התקיים הדיון בערעור. ב-28.2.2023 קיבל בית הדין המשמעתי לערעורים את טענותינו לגבי הפגמים הקשים שנפלו בהליך והחזיר את הדיון לערכאה הראשונה כדי לקיים אותו כהלכתו. אולם ב-6.3.2023 הודיע המזכיר האקדמי כי הוחלט שלא להגיש את הקובלנה מחדש, כדי לא לגרום לסטודנטית עינוי דין נוסף.
Kommentarer


bottom of page