top of page

שמירה על חיילים בסיכון בכלא הצבאי


כלא נווה צדק
כלא נווה צדק. Photo by IDF Spokepersons Unit (CC BY-SA 3.0)

משימות השמירה של חיילים כוללות גם השגחה 24/7 על חיילים בסיכון ובמצוקה נפשית, ובפרט כאלה שיש חשש שינסו לפגוע בעצמם או בסביבה. פקודת מטכ"ל בנושא קובעת, כי השגחה על חייל במצוקה תתבצע על ידי הצמדתו לשני חיילים, שלא יסורו ממנו לשנייה. פרקטיקה זו מתקיימת גם בכלא הצבאי נווה צדק, באגף הבידוד, שאליו נשלחים חיילים בסיכון. אלא שבמקום שני חיילים ששומרים יחד, בכלא שוהה עם החייל שבסיכון רק חייל אחד, במשמרת שאורכה ארבע שעות, בתא קטן ונעול עם מצלמות. החיילים לא מקבלים הכשרה או הדרכה הולמת לפני השמירה, ואם המבודד מנסה לפגוע בעצמו או אלים הם אמורים להתייצב מול המצלמות ולצעוק, או לחבוט בדלת עד שמישהו יגיע.


עדויות שהגיעו לאגודה לזכויות האזרח מלמדות שממשמרות השמירה האלה כרוכות בחרדות, במצוקה, בחוסר אונים, בבדידות, בלחץ ובחוסר ודאות, ומהוות מעמסה נפשית כבדה. לפיכך פנתה עו"ד טל חסין לראש אכ"א ולקב"ן הראשי בבקשה שישימו קץ לפרקטיקה הזאת בכלא הצבאי, ולכל הפחות שיתאימו אותה להוראות פקודת מטכ"ל, הקובעות שהשמירה על חיילים במצוקה תתבצע על ידי שני חיילים ולא על ידי חייל יחיד.
הפנייה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהלComentarios


bottom of page