top of page

חשש לפגיעה ביחידה לתיאום המאבק בגזענות


שלט בהפגנה: "עוצרים את הגזענות"
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

לאחרונה קיבל ראש היחידה לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, עו"ד אווקה (קובי) זנה, הודעה על הפסקת כהונתו בתום 6 שנים, הגם שנהוג להאריך קדנציות מסוג זה לתקופה של 8 שנים. החלטה זו התקבלה, למיטב ידיעתנו, בתמיכת השר במשרד המשפטים, דוד אמסלם.


ב-25.7.2023 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה להקפיא את כל ההליכים ביחס ליחידה ולראש היחידה, עד שתיערך בחינה מדוקדקת של ההחלטות והשיקולים שהופעלו ביחס לסיום הקדנציה של ראש היחידה.


בפנייה ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות חברתיות ואזרחיות, כי תפקיד ראש היחידה למאבק בגזענות הוא מקצועי ולא פוליטי ואין מדובר במשרת אמון. זהו תפקיד המחייב הגנה מיוחדת על עצמאותו, שכן ראש היחידה מהווה שומר סף ונדרש לעמוד מול נבחרי ציבור ומול עובדי ציבור בכירים הנוקטים בגזענות, או מתבטאים בצורה גזענית. הוא ציין שעל רקע המדיניות הגזענית המוצהרת של הממשלה הנוכחית, עולה חשש שהמניע להחלטה להפסיק את כהונתו של זנה הוא כדי להחליש את היחידה או למנות ראש יחידה "נוח".


"קשה לנתק [את ההחלטה] מהרוחות הקיצוניות שנושבות מהממשלה ומגורמים המשפיעים על הממשלה, שמסמנות עובדי ציבור העושים את מלאכתם נאמנה, כ'לא נאמנים' מספיק לשלטון, וכמי שרצוי להדיחם", נכתב בפנייה. הדגשנו שיש לוודא שהיחידה תמשיך ליהנות ממעמד עצמאי ומחופש פעולה מלא.
Comentarios


bottom of page