top of page

סמכויות מאבטחים וזכות המחאה - כל מה שצריך לדעת


מאבטח מנע את כניסתך למקום ציבורי בגלל שלט או חולצה? זה א חוקי!

כאשר מאות אלפי ישראלים משתתפים בהפגנות כל שבוע, אנו מקבלים עוד ועוד תלונות על מאבטחים שמונעים כניסה של אזרחים למקומות ציבוריים רק כי לא אהבו שלט פוליטי או כיתוב על חולצה - באופן לא חוקי ובניגוד גמור לסמכותם.


חוק "סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור" נחקק כדי להסמיך מאבטחים המועסקים על ידי גורמים פרטיים או ציבוריים לתפקידי שמירה ואבטחה במקומות ציבוריים. החוק ברור וחד משמעי בעניין גבולות הסמכות של המאבטחים: כשמדובר במקומות פתוחים לציבור, סמכותם מוגבלת לענייני אבטחה ושמירה על שלום הציבור בלבד, ואין להם כל זכות לפעול כצנזור ולהגביל תנועה על בסיס הבעת עמדה פוליטית. כל עוד המפגינים אינם פוגעים בביטחון, אינם מסכנים את הציבור ומעבירים מסר ללא אלימות – אין למאבטח סמכות להתערב!


בזכותון שלהלן שאלות ותשובות על סמכויות מאבטחים בהקשר של חופש המחאה, ומידע על הגשת תלונה במקרה שמאבטח חרג מסמכותו. לתשובות הקליקו על החיצים מימין.


מה אומר החוק?

מתי מאבטחים רשאים להשתמש בסמכותם.ן?

האם מותר למאבטח.ת לדרוש ממני להזדהות?

האם מותר למאבטח לחפש עלי, בתיקים וברכב שלי, כי באתי להפגין?

האם מותר למאבטח לעכב אותי בכניסה למקום ציבורי כי באתי להפגין?

האם מותר למנוע כניסה למקום ציבורי או לעכב אדם בגלל תוכן דבריו או תכנים שהוא מפיץ, או בשל תוכן המופיע על בגדיו, בתיקיו או בחפציו?

האם מותר למאבטח למנוע כניסה לצורכי הפגנה למקום פרטי שיש לציבור גישה אליו?

האם מותר למאבטח להפעיל כוח על אדם שמפגין במקום ציבורי?

האם מותר למאבטח למנוע ממני להפגין או להפריע לי להפגין בשטח ציבורי פתוח שנמצא מול עסק או בית פרטי (למשל – על המדרכה מול אתר בנייה או מול סניף בנק)?

האם מותר למאבטח לעשות שימוש בכוח כדי להוציא אותי ממקום פרטי בניגוד לרצוני?

האם למאבטח יש סמכות למנוע או לפזר הפגנות המתקיימות בשטח פרטי?

מה קורה אם מפגין מפריע לדוברים באירוע פרטי, למשל בכנס אקדמי או פוליטי?

איך אפשר להתלונן על מאבטח שפעל בניגוד לחוק?* המידע בזכותון הוא כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטיComments


bottom of page