top of page

לבטל את התנאים המחמירים למחאה בקרבת ביתם של חברי כנסת


הפגנה
אילוסטרציה. צילום: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

לאחרונה מסרה המשטרה לקבוצות מפגינים מתנועת המחאה הציבורית נגד הפגיעה במערכת המשפט ובדמוקרטיה מסמכי תנאים לקיום מחאה בסמוך לבתיהם של מספר חברי כנסת (דני דנון, חנוך מילביצקי, אופיר אקוניס ויואב קיש ואחרים). במסמכי התנאים נקבעו הגבלות מחמירות על מיקום ההפגנות, מועדן ותדירותן, על מספר המפגינים שיורשה להשתתף בהן, על אמצעי המחאה שבהם ישתמשו ועל הקמת רעש. למעשה התנאים אוסרים מראש לקיים מחאה מול או בסמוך לבתי חברי כנסת וכן ברחובות הסמוכים לבתיהם.


פנינו היום (10.8.2023) למפכ"ל המשטרה בדרישה לביטול התנאים. בפנייה טענו מנהלת פניות הציבור עו''ד רעות שאער ורכזת חופש המחאה סיון תהל כי ההגבלות שבמסמכי התנאים דוחקות את הזכות למחאה לקרן זווית, ופוגעות באופן קשה באפקטיביות המחאה. טענו כי אמנם למשטרה יש סמכות לקבוע תנאים או לאסור על קיום הפגנות מול בתים פרטיים של אנשי ציבור, אך הפעלת הסמכות צריכה להיעשות באופן מידתי, המשקף את חשיבותה ומשקלה של הזכות החוקתית לחופש ביטוי ומחאה. טענו שהתנאים שנקבעו הם מופרזים ובלתי מידתיים גם בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ולכללים שנקבעו בפסיקה.Comments


bottom of page