top of page

מכירים מישהי/ו שמגיע לה פרס?


אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג 2019

מכירות אדם או ארגון שתרמו השנה במיוחד לקידום זכויות האדם? זה הזמן להמליץ עליהם לקבלת אות זכויות האדם על שם אמיל גרינצוויג לשנת 2019.

האגודה לזכויות האזרח מעניקה את האות מדי שנה לאדם או לארגון שתרמו תרומה מיוחדת לקידום זכויות האדם בישראל. הזוכים נבחרים על ידי ועדה בלתי תלויה.

חברי ועדת האות: פרופ' ח'אולה אבו בכר, פרופ' יוסי דהאן ועו"ד לילה מרגלית.

איך ממליצים? פשוט לוחצים כאן כדי להוריד את הטופס (שימו לב, הטופס הוא מסמך word שיורד אוטומטית למחשב), ממלאים אותו ושולחים למייל: ofra@acri.org.il, עד לתאריך 16.1.20.

אפשר לשוב ולהגיש המלצות על מועמדות/ים שהוצעו בעבר.

Comments


bottom of page