top of page

סטודנטי/ת, מותר לך להפגין בקמפוס. דעו את זכויותיכם


אילוסטרציה

תפקידה של האוניברסיטה אינו מתמצה במחקר ובהוראה, אלא גם בהכשרת הסטודנטים והסטודנטיות להשתתפות פעילה בהליך הדמוקרטי.

מה צריך לעשות כדי להפגין בקמפוס?

כל מוסד אקדמי מפרסם תקנון פעילות ציבורית. לרוב, יידרשו המארגנות להודיע מראש בטופס מיוחד לדיקן הסטודנטים על הפעילות. הדרישה להודעה סבירה אך ורק אם נועדה לאפשר תיאום בין הפעילויות השונות ליתר הפעילות בקמפוס, והיערכות של גורמי האוניברסיטה השונים, ולא לשם צנזורה והגבלת אופייה או תכניה של הפעילות הציבורית. במקרים מסוימים, האישור יותנה בתיאום מול יחידת הביטחון בקמפוס.

מה מותר לעשות בכל הפגנה?

האוניברסיטה יכולה להגביל את חופש הביטוי שלכן רק כשיש ודאות קרובה לסכנה ממשית לשלום הציבור. מותר לכן: להפגין בשטח האוניברסיטה תחת כיפת השמים, לחלק פלאיירים בכניסה לאוניברסיטה ובתוך הקמפוס, להשתמש בחדרי לימוד ובאולמות לצורכי מפגשים, הרצאות ואירועים, להחתים על עצומות ולתלות מודעות בלוחות מודעות.

מה קורה אם יש חשש להפגנת נגד או הפרעה לפעילות שלי?

המוסד האקדמי חייב לאפשר למפגינים להתבטא ולהגן עליהם מפני התנכלות, באמצעים העומדים לרשותו. רק אם ההגנה על המפגינים או המשתתפים באירוע המחאה אינה אפשרית, גם עם סיוע מבחוץ, רשאית האוניברסיטה למנוע את קיום הפעילות הציבורית.

האם מותר למוסד האקדמי להתנות פעילות ציבורית בתשלום?

לעמדתנו, התניית פעילות ציבורית בקמפוס במימון שכר מאבטחים או בתשלום אחר מהווה "תג מחיר" להבעת דעות במוסד אקדמי ונותנת פרס לאלימות. זוהי דרישה פסולה, ואפשר לפנות אלינו בכל מקרה של הגבלה כזו.

מה קורה אם חופש המחאה שלכן נפגע?

פנו אלינו! פרויקט דוקורייטס באגודה לזכויות האזרח נועד לליווי מפגינות ומפגינים ולתמיכה בהן. אנחנו מציעות לפעילות ולפעילים ייעוץ ומידע על זכויות, סיוע בליווי בהגשת בקשת רישיון להפגנה ובהתמודדות עם תנאים לא חוקיים מצד המשטרה, סדנאות צילום לתיעוד הפגנות ואירועי מחאה, סדנאות על זכויות בעת הפגנה ומעצר, זכותונים מודפסים במגוון נושאים ואפשרות לשאול ציוד צילום ומגפונים.

הקו חם להגנה על חופש הביטוי והמחאה: 052-8606023. אל תהססו לפנות אלינו בכל התלבטות ושאלה בנושא חופש הביטוי והמחאה!


Comments


bottom of page