top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 21.10.2018

ייצוג מטעם המדינה בתביעות על הפליה; הסדרת בנייה בהתנחלויות; שירותי אונר"א ברושלים המזרחית; הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות; שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים; שקיפות בפעילותו של המשרד לעניינים אסטרטגיים: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

בשבוע שעבר נפתח מושב החורף של הכנסת, ואנו שבים ומעדכנים. בניוזלטר זה נכללים דיונים שהתקיימו בשבוע שעבר ושעתידים להתקיים השבוע.

ייצוג מטעם המדינה בתביעות על הפליה

הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ט-2018 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 15.10.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

על פי התיקון, למשך שלוש שנים כל אדם יוכל לקבל סיוע משפטי חינם מהמדינה בתביעות על הפליה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, בלי קשר למצבו הכלכלי.

עמדת האגודה לזכויות האזרח: האגודה לזכויות האזרח מברכת על קידום הצעת החוק. ההצעה היא תוצאה ישירה של דוח ועדת פלמור למאבק בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה. נקודת המוצא היא שקורבנות הפליה מתקשים להיאבק בה בכוחות עצמם, בין היתר בשל כך שהגשת תביעה דורשת ייצוג משפטי וכרוכה בהוצאה כספית. לכן להצעה יש חשיבות רבה בשיפור כוחם של קורבנות הפליה ונגישותם לסעד שהחוק מעניק להם, כמו גם להגברת האכיפה של איסור ההפליה ולהרתעת גורמים מפלים.

לעמדת האגודה, על בסיס אותו הגיון יש להרחיב את הפטור ממבחן כלכלי ולהבטיח ייצוג חינם גם במקרים נוספים של הפליה, האסורים על פי חוקים אחרים, כמו הפליה בתעסוקה, הפליה בקבלה לישוב קהילתי, הפליה במערכת הבריאות, הפליה במערכת החינוך והפליה בהשכלה הגבוהה. להרחבה

הסדרת בנייה בהתנחלויות

יישום החלטת הקבינט ב/206 בענין הסדרת מעמדם של מבנים ושכונות ביהודה ושומרון - בקשה לדיון מחדש ע"פ סעיף 115 לתקנון הכנסת ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 15.10.2018 בשעה 12:55 | דיון

בדיון ביקשו חברי הכנסת לקבל מאת הרשויות הרלבנטיות בצבא דיווח לגבי יישום החלטות ממשלה שעניינן הכשרה של מאחזים בלתי חוקיים בשטחים.

עמדת האגודה: בניית מאחזים, כמו גם הקמת כלל ההתנחלויות בשטחים, מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי, אשר אינו מתיר ליישב אוכלוסייה של המדינה הכובשת בשטח הנכבש. קיומם של המאחזים ושל ההתנחלויות משפיע באופן ישיר על זכויות האדם של התושבים הפלסטינים, ומגביר את החיכוך בין האוכלוסיות.

שירותי אונר"א ברושלים המזרחית

הצגת תוכנית עיריית ירושלים להוצאת "אונר"א" מהעיר - בהשתתפות השר לענייני ירושלים ח"כ זאב אלקין וראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום רביעי 17.10.2018 בשעה 9:00 | דיון

הדיון עסק בתוכניתו של ראש עיריית ירושלים ניר ברקת להוציא את ארגון אונר"א מירושלים המזרחית.

עמדת האגודה: כתושבי קבע זכאים התושבות והתושבים בירושלים המזרחית לכל השירותים והזכויות שמהם נהנים אזרחי המדינה (למעט הזכות להצביע בבחירות לכנסת). אולם במשך חמישה עשורים הזניחו הממשלה והעירייה את שכונות ירושלים המזרחית, ויש בהן מחסור עמוק בשירותי בריאות, חינוך, תברואה ועוד. על רקע המחסור, ארגון אונר"א מעניק לתושבי ירושלים המזרחית שירותים חיוניים:

  • בתי הספר העירוניים בירושלים יכולים לקלוט רק כ-41% מסך התלמידות והתלמידים הפלסטינים תושבי ירושלים המזרחית, והמחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית מוערך בכ-2,500 כיתות בית ספר וגן. ארגון אונר"א מפעיל כשישה בתי ספר בירושלים המזרחית, שבהם לומדים כ-1,100 תלמידים ותלמידות.

  • עקב המחסור בתחנות טיפות החלב, מדי שנה מאות תינוקות וילדים תושבי ירושלים המזרחית מקבלים שירותי בריאות בסיסיים, כגון חיסונים, התייעצויות ומעקב התפתחות, בשני מרכזי בריאות המופעלים על ידי אונר"א.

  • ארגון אונר"א מעניק לתושבי ירושלים המזרחית מגוון של שירותים בסיסיים נוספים, כגון שירותי ניקיון במחנה פליטים שועפאט, תמיכה בתוכניות למיגור אלימות נגד נשים, תמיכה במשפחות עניות, שירותי תמיכה פסיכולוגים ופרויקטים לתחזוקת התשתיות בשכונות שמעבר לגדר.

הוצאת ארגון אונר"א מירושלים המזרחית תחמיר את הפגיעה בזכויותיהם של התושבות והתושבים. נוכח המחסור בשירותים חברתיים בסיסיים בשכונות ירושלים המזרחית, על הכנסת להבטיח את המשך עבודתו של הארגון בשכונות אלה. להרחבה

הפרטת הגבייה ברשויות המקומיות

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית ועדת הפנים והגנת הסביבה | יום שני 22.10.2018 בשעה 10:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

הצעת החוק עוסקת בהסדרת עבודתן של חברות הגבייה הפרטיות הגובות חובות עבור הרשויות המקומיות.

עמדת האגודה: האגודה מתנגדת להפרטת הסמכות לגבות חובות, במיוחד נוכח הסמכויות הדרקוניות הנתונות בידי הרשויות המקומיות לגבייה מנהלית (שלא באמצעות הליך שיפוטי). הניסיון מלמד כי ההפרטה של הגבייה ברשויות המקומיות הובילה במהלך השנים לפגיעה חמורה בזכויות אדם. ראוי היה כי הצעת החוק תבטל את אפשרות ההפרטה של מערך הגבייה העירוני, או לכל הפחות תגביל אותה באופן משמעותי. בפועל, הצעת החוק מעניקה הכשר חוקי להפרטה הקיימת מבלי לקבוע מגבלות מספקות ופיקוח ראוי. להרחבה

שינוי שיטת המינוי של יועצים משפטיים

1. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית; 2. הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017 ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שני 22.10.2018 בשעה 11:00 | הכנה לקריאה שנייה ושלישית

עמדת האגודה: הצעת החוק מבקשת לשנות את אופן מינוי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כך שבמקום שייבחרו במכרזים, כנהוג לגבי כלל עובדי המדינה, הם ימונו ע"י ועדת איתור פוליטית לחלוטין. האגודה לזכויות האזרח מתנגדת להצעת החוק, וסבורה שיש בה כדי לפגוע בעצמאות ובמקצועיות של השירות הציבורי, וכן בהגנה על שלטון החוק ובמאבק בשחיתות שלטונית. להצעת החוק שורה ארוכה של מתנגדים, ובהם שופטי בית המשפט העליון (בדימוס), היועץ המשפטי לממשלה ומשפטנים בכירים. האגודה קוראת לחברות ולחברי הכנסת שלא לקדם הצעת חוק פוגענית זאת, אשר יש בה כדי לפגוע באופן קשה בשומרי הסף ומשכך בדמוקרטיה בישראל. להרחבה

שקיפות בפעילותו של המשרד לעניינים אסטרטגיים

שקיפות בנהלי עבודה של המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה עם ארגונים זרים הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור | יום שני 22.10.2018 בשעה 12:00 | דיון

עמדת האגודה: לפני כמה שנים הוקם משרד ממשלתי חדש – המשרד לעניינים אסטרטגיים, אשר השר ארדן ממונה עליו. במשרד זה מקודמת, בין השאר, פעילות שעניינה הסברה ומאבק במי שהממשלה מגדירה אותו כפועל נגד המדינה. המשרד פועל באמצעות ובשיתוף פעולה עם גורמים שונים בחו"ל, למשל כדי לאתר תומכי BDS.

פעילות המשרד, דרכי פעילותו, הגורמים שאיתם הוא עובד בארץ ובחו"ל, הרשימות שהוא מכין והקריטריונים על פיהם עובד, וכן תקציב המשרד – כל אלה חסויים ולא מתפרסמים לציבור. כתוצאה מעבודת המשרד עשויה, למשל, להיאסר כניסתו של אדם לישראל, או עשוי להיגרם עיכוב של פעיל ישראלי בגבול, כאשר ההאשמה כלפיהם לא ברורה, במה שנראה כפעילות הפחדה והרתעה. בדיון צפויה דרישה לפרסום ושקיפות של פעילות המשרד.

コメント


bottom of page