top of page

עירוב השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית


האם מותר לשב"כ לפעול מול משפחות הפשע ולסייע למשטרה?

האם ניתן להתייחס לפשיעה בחברה הערבית כסוגיה ביטחונית?

אם הממשלה תחליט לערב את השב"כ, איך היא תעשה את זה?

האם עירוב השב"כ בפשיעה הוא רעיון טוב?

אילו סמכויות יש לשב"כ שאין למשטרה?

מה הסכנה לזכויות האדם בעירוב השב"כ במאבק בפשיעה?

ומה לגבי עירוב השב"כ לתקופה מוגבלת?

ומה לגבי עירוב השב"כ רק בצד של הכלים הטכנולוגיים ואיסוף המודיעין?Comments


bottom of page