top of page
זו זכות לתרום לזויות אדם

עיגול לטובה

תורמים בקטנה לזכויות האדם

לעגל לטובה לאגודה לזכויות האזרח זה קל, זה עושה טוב, וזה עולה בערך כמו קרטיב או כוס ברד, ופחות ממנה פלאפל.


תרומה דרך עיגול לטובה מאפשרת לעגל את סכום הקנייה בכל קנייה בכרטיס אשראי לשקל הקרוב, ולתרום את האגורות העודפות. סכום התרומה הממוצע הוא 4 ש"ח בחודש. כך, העודף שלכם.ן בסופר יכול לחולל השפעה ענקית! 


כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לקישור ולעקוב אחרי ההוראות. בפעולה אחת קטנה ופשוטה תוכלו להפוך לשותפות ושותפים יומיומיים שלנו, בלי מאמץ וגם בלי להרגיש את זה בארנק. אנחנו, בתמורה, נמשיך לדאוג לזכויות האדם בישראל.

bottom of page