top of page

לא מפרידים בין ילדים

את הביזיון של ההפרדה הגזענית בין ילדים שחורים ללבנים בבתי ספר ובגנים, בחסות עיריית תל אביב-יפו, חייבים לעצור.

לאחר שבית המשפט המחוזי בחר להתעלם מהעובדות ואישר את המשך ההפרדה, הגשנו לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין, יחד עם הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך. 


טענו כי בקבעו שהרישום למוסדות החינוך נעשה כדין, בית המשפט המחוזי נמנע מלהתמודד עם טענת ההפליה שהועלתה בעתירה. 
ביקשנו מבית המשפט לאסור על קיומן של מסגרות חינוך נפרדות, ולהורות לעיריית תל אביב-יפו ליישם מדיניות שיבוץ ושילוב שתבטיח את חובתה החוקית לספק חינוך איכותי ושוויוני לכלל ילדי העיר, כולל הסעות לבתי הספר האינטגרטיביים ברחבי העיר. 

אנו זקוקים לתמיכתכם.ן בהמשך המאבק. הצטרפו אלינו!

תמונה מעוצבת קרדיט לאורן זיו אקטיבסטילס2.jfif

צילום: אורן זיו, אקטיבסטילס

bottom of page