top of page

לזכות לחינוך ולשוויון בחינוך אין צבע.


ההפרדה שאישר בית המשפט בבתי הספר ובגנים בתל אביב-יפו היא מפלה ומשפילה. 

 

בכוונתנו לערער לבית המשפט העליון ולהמשיך לפעול לשינוי מדיניות ההפרדה בבתי הספר. לצורך כך עלינו לגייס סכום של 100,000ש"ח למימון הפעילות המשפטיות. 

 

תרמו עכשיו והצטרפו למאבק - בזכות תרומה נדיבה שקיבלנו כל תרומה עבור המאבק הזה תוכפל!

תמונה מעוצבת קרדיט לאורן זיו אקטיבסטילס2.jfif
bottom of page