צילום: אקטיבסטילס

אמצעים לפיזור הפגנות

כל מה שחשוב לדעת

Photo by Oren Ziv Activestills

דפי המידע מבוססים על דוח מ-2016 שניתח את ההשלכות הבריאותיות ואת הסכנות הטמונות בנשק לפיזור הפגנות בהתבסס על נתונים מתוך ספרות מקצועית רפואית. הדוח נכתב על ידי INCLO – International Network of Civil Liberties Organizations – רשת בינלאומית של 13 ארגוני זכויות אדם מובילים ממדינות שונות, שבה חברה גם האגודה לזכויות האזרח, בשיתוף עם הארגון הבינלאומי "רופאים לזכויות אדם". לדוח המלא (אנגלית) ראו:

Lethal in Disguise: The Health Consequences of Crowd – Control Weapons, March 2016

השימוש בנשק שמוגדר "לא קטלני" למטרת פיזור הפגנות הפך לנפוץ ביותר בישראל, כמו גם בעולם, תוך זליגה של פרקטיקות ואמצעים צבאיים להתמודדות עם הפגנות אזרחיות. במקביל התרבו הדיווחים והעדויות על פציעות, נכויות ואף מוות שנגרמו משימוש באמצעים אלו. בדפי המידע שלפניכם מקובצים מידע ונתונים באשר לאופן הפעולה ולהשלכות הבריאותיות של האמצעים העיקריים לפיזור הפגנות שנעשה בהם שימוש בישראל ובשטחים: מכונית התזה (מכת"ז ובואש), רימוני הלם, גז מדמיע, כלי נשק אקוסטיים וקליעים קינטיים (כדורי גומי, ספוג ועוד).

שימו לב: המידע ניתן רק בתור כלי עזר, ואין להשתמש בו או להסתמך עליו למטרות אבחון או טיפול.

 
 
צילום: אקטיבסטילס

Photo by Keren Manor Activestills

מכת"זית (מכונית התזה)

מכונית התזה, המכונה גם מכת"זית, משמשת לעתים קרובות לפיזור הפגנות או להגבלת הגישה לאזורים מסוימים באמצעות התזת מים או נוזל על מפגינים. השימוש במכת"זית עלול לגרום לירידה בחום הגוף (היפותרמיה), לפציעות כתוצאה מפגיעה ישירה מזרם המים, מנפילה או מהתנגשות בעצמים, וכן לנזקים בריאותיים כתוצאה מכימיקלים ומצבעים שהומסו בתוך המים.

 

קיים פוטנציאל גבוה לשימוש לרעה באמצעי זה באופן חסר הבחנה לצרכי ענישה קולקטיבית והפחדה.

 
צילום: אקטיבסטילס

Photo by Oren Ziv Activestills

רימוני הלם הם כלי נשק הגורמים לרעש פיצוץ חזק ו/או להבזק אור מסנוור. רימוני הלם פותחו במקור כאמצעי לחימה צבאי, אך בשנים האחרונות השימוש בהם לצורך פיזור הפגנות גדל משמעותית. אמנם מטרתם המוצהרת היא לגרום לבלבול, לבהלה ולחוסר התמצאות, אבל קיים סיכון לא מבוטל לפגיעות כתוצאה מהדף ההתפוצצות או מרסיסי הרימון, דבר העלול אף לגרום למוות.

 

משום כך, אין מקום לכלי נשק אלה לשם ניהול יעיל של הפגנות על ידי גורמי אכיפת החוק.

רימוני הלם

 
צילום: אקטיבסטילס

Photo by Oren Ziv, Activestills

גז מדמיע וגז פלפל משמשים לניהול הפגנות בידי גורמי אכיפת החוק בכל העולם. לרוב נהוג לחשוב שאמצעים אלה גורמים נזק קל וחולף, אבל ממצאי סקירה של ספרות רפואית, שבוצעה בידי ארגון "רופאים לזכויות אדם" הבינלאומי, מעידים על רמות מדאיגות של תחלואה ואף על מקרי מוות כתוצאה מהשימוש בכלי נשק אלה.
 

אמצעים לגירוי כימי הם חסרי הבחנה מעצם טבעם – כלומר, אי אפשר לכוונם בדיוק אל עבר אדם ספציפי – ולכן יש סיכון גבוה שייפגעו מהם עוברי אורח ואנשים שאינם המטרות המיועדות, ובהם ילדים, קשישים, נשים בהריון ואנשים הסובלים מבעיות בדרכי הנשימה.

אמצעים לגירוי כימי (גז מדמיע וגז פלפל)

emzain5-by-carlos-Osirio-Toronto-Star-by-GettyImages.jpg

Photo byCarlos Osirio,Toronto Star,
by GettyImages.jpg

כלי נשק אקוסטיים

כלי נשק אקוסטיים, המכוּנים גם תותחי קול (בישראל מכונים "הצעקה"), הם מכשירים שמשמיעים צלילים חזקים מאוד למרחקים ארוכים. טכנולוגיה זו משמשת לפיזור הפגנות באמצעות השמעת רעש בעוצמה חזקה ומכאיבה, שעלולה לגרום נזק משמעותי לאוזניים ואף להוביל לאובדן שמיעה.

 

יש ספקות חמורים לגבי בטיחותם ויעילותם של כלי נשק אקוסטיים בהקשרים של פיזור הפגנות.

 
emzaim6-by-Ryan-Rodrick-Beiler-Activestills.jpg

Photo by

Ryan Rodrick Beiler, Activestills

קליעים קינטיים (כדורי גומי, ספוג ועוד)

קליעים קינטיים, המכוּנים כדורי גומי, ספוג ועוד, משמשים למטרות פיזור הפגנות בידי גורמי אכיפת החוק ברחבי העולם, ונורים ממגוון רחב של רובים ומשגרים. ממצאי סקירה של הספרות הרפואית, שבוצעה בידי ארגון "רופאים לזכויות אדם" הבינלאומי, מלמדים כי קליעים קינטיים גורמים לפציעות חמורות, לנכות ולמוות.

 

 כשיורים קליעים קינטיים ממרחק, הירי של אמצעים אלה אינו מדויק, ולכן עלול לגרום לפציעות של עוברי אורח ולפגוע באיברי גוף פגיעים. כשהירי מתבצע מטווח קצר, גובר הסיכוי לתוצאה קטלנית. קליעים קינטיים אינם כלי נשק הולם לצורך ניהול הפגנות או פיזורן בידי גורמי אכיפת החוק ויש להפסיק את השימוש בהם.

 
emzaim6-by-Yotam-Ronen-Activestills.jpg

Photo by Yotam Ronen, Activestills

טיפים רפואיים

דף המידע מתאר את ההשפעות הבריאות של אמצעים שונים לפיזור הפגנות ומציע טיפים להתמודדות איתן. שימו לב: המידע ניתן רק בתור כלי עזר, ואין להשתמש בו או להסתמך עליו למטרות אבחון או טיפול. מידע זה אינו יוצר כל יחסי מטפל-מטופל, ואין להשתמש בו כתחליף לאבחון ולטיפול מקצועיים.

יש לשים לב כי כלי הנשק המפורטים לעיל יכולים לגרום לתגובות שונות לגמרי, ולעתים קרובות בלתי צפויות, אצל אנשים שונים.