top of page

שימוש באמצעים לפיזור הפגנות: עקרונות מנחים והמלצות


מכת"זית
מקור: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

בהפגנות ואירועי המחאה נגד ההפיכה המשטרית בחודשים האחרונים, השתמשה משטרת ישראל לא פעם באמצעים לפיזור הפגנות כמו גז מדמיע, רימוני הלם, מכת"זית ועוד, נגד אזרחיות ואזרחים המבקשים לממש את זכותם להפגין ולמחות. אמצעים אלה, הנחשבים לכלי נשק "לא קטלניים", יכולים להיות מסוכנים ביותר ולגרום לפציעה חמורה, לנכות ואפילו למוות כאשר נעשה בהם שימוש בלתי הולם או חסר הבחנה. מעבר לפגיעה הפיזית הם מייצרים גם טראומה פסיכולוגית.


ב-2016 פרסמו רופאים לזכויות אדם והרשת הבינלאומית של ארגוני זכויות האזרח (INCLO), שבה חברה האגודה, את הדוח "קטלני במסווה: ההשלכות הבריאותיות של אמצעים לפיזור הפגנות". הדוח סקר את הספרות הרפואית על ההשפעות הבריאותיות של אמצעים לפיזור הפגנות, והביא תיאורי מקרה מרחבי העולם שהאירו את הסכנות הממשיות מאוד של השימוש בהם.


מאז פרסום הדוח הצטברו עוד ועוד דיווחים על הסכנות הכרוכות בשימוש באמצעים לפיזור הפגנות. דוח המשך שפרסמו INCLO ורופאים לזכויות אדם, יחד עם קרן המחקר Omega, בוחן את השימוש באמצעים ה"מסורתיים" – קליעים קינטיים (כגון כדורי גומי), אמצעים לגירוי כימי (כגון גז מדמיע), מכת"זית, רימוני הלם, כלי נשק אקוסטיים ואלות, ומציג גם שימוש באמצעים חדשים כמו רחפנים ואמצעים אלקטרוניים. לצד הממצאים החדשים על השלכות השימוש באמצעים אלה מביא הדוח המלצות חדשות ומעודכנות בכל הנוגע לייצור, לרכישה ולשימוש בהם.


הדוח המלא (אנגלית):

LETHAL IN DISGUISE: How Crowd-Control Weapons Impact Health and Human Rights

אמצעים לפיזור הפגנות - כל מה שצריך לדעת: מידע על השפעות וטיפים רפואיים (עברית וערבית)

הדוח המלא (אנגלית):

LETHAL IN DISGUISE: The Health Consequences of Crowd-Control WeaponsComentários


bottom of page