top of page

כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי במהלך לחימה

20 במאי 2021

מזה למעלה מעשרה ימים מתקיים סבב לחימה נוסף בין ישראל לבין שלטון חמאס ברצועת עזה.

בתקופה קשה זו עלינו לזכור שישנן מגבלות לשימוש בכוח.

מגבלות אלה קיימות עקב ההבנה שגם בעתות חירום ומשבר יש לאסור על פגיעה בחפים מפשע. זהו תפקידו של המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אשר משרטט את גבולות השימוש בכוח בזמן מלחמה, ומגן ככל האפשר על אזרחים ועל מי שאינם משתתפים בלחימה.

שאלות ותשובות

פדף אדום.png
bottom of page