top of page

2001

הזכות לשוויון

להצעות לפעילויות לבתי הספר העל-יסודיים בנושא הזכות לשוויון, לחצו כאן.

(מתוך הפרק השלישי של הספר "זכויות או לא להיות – ספר פעילויות: מדריך לכל מורה בנושא זכויות אדם", שנכתב על ידי מחלקת החינוך של האגודה ופורסם בשנת 2005)

bottom of page