top of page

2019

חשמל, מים וזכויות אדם / זכויות חברתיות

מערך שיעור בשיתוף עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך:

כרזה אינטראקטיבית


מערך שיעור של האגודה לזכויות האזרח:

מערך שיעור הזכות לחשמל ולמים

מצגת מלווה לשיעור הזכות לחשמל ולמים

bottom of page