top of page

הצטרפו לעתירת הדורות הבאים! 

<רבים כבר חתמו>

להצטרפות מלאו את הפרטים:

אבקש לצרף עוד ילד.ה. אנא הציגו לי בסיום טופס נוסף עם הפרטים שלי.

 החותמים על הנספח מביעים את תמיכתם בעתירה ושותפים לדרישה לבטל את השינויים שנעשו על ידי הממשלה הנוכחית בחוק יסוד: השפיטה, והם אינם צד להליך המשפטי.

בהצטרפות לנספח לעתירה אני מאשר.ת להגיש לבית המשפט את שמי ואת שם הילד.ה שבחזקתי.

אנא שלחו לי דיווחים על העתירה ועל פעילות האגודה בדוא"ל ובמסרונים.

הטופס נשלח בהצלחה

שגיאה. יש לבדוק את הטופס למעלה.

שינויי החקיקה שמקדמת הממשלה במסגרת ההפיכה המשטרית יפגעו אנושות בדמוקרטיה, ולטווח הארוך יפגעו באופן חסר תקדים בזכויות ובעתיד של ילדות, ילדים ובני נוער – הדורות הבאים שלנו. מיד כשהשינוי הראשון יעבור במליאת הכנסת, נעתור לבג"ץ.

 

בני ובנות נוער? הורים לילדים ולילדות צעירים? הצטרפו למאבק וחתמו על נספח שיצורף לעתירה נגד ההפיכה המשטרית ויוגש לבית המשפט (לכל החתימות נדרש אישור הורים). מטרת הנספח לחזק את העתירה ולהמחיש את החשש הגדול של הורים וילדים מרחבי הארץ נוכח האיום שמציבה ההפיכה לעתידם של הדורות הבאים.

​לחתימה נא מלאו את הטופס. למטה תוכלו לקרוא את נוסח הטקסט שיופיע בנספח ולקבל עוד מידע על העתירה.

סבתא? סבא? מוזמנים להצטרף ולחתום כאן.

נוסח הנספח:

אנו, בני ובנות נוער והורים לילדים וילדות, מבקשים להביע את תמיכתנו בעתירה המבקשת לפסול את השינויים שביצעה הממשלה הנוכחית בחוק יסוד: השפיטה. 


מדובר בשינויים שיובילו לפגיעה אנושה בדמוקרטיה, ובפועל לריקונה מכל תוכן ולשינוי שיטת המשטר בישראל. 


הם ישפיעו באופן דרמטי על מרקם החיים בישראל כבר בעתיד הקרוב, אבל ההשלכות לעתיד הרחוק עלולות להיות קיצוניות אפילו יותר, לשנות משמעותית את חיינו ואת חיי ילדינו ולפגוע אנושות בזכויותינו ובעתידנו.

 

מדינה שאין לה כל מערכות הגנה על חירויות הפרט ועל זכויות המיעוט היא מדינה שאינה יכולה להבטיח את העתיד של הדורות הבאים.

שאלות ותשובות

bottom of page