top of page

גם סבתות וסבים מצטרפים
לעתירת הדורות הבאים!

<רבים כבר חתמו>

סבתא? סבא? מלאו את הפרטים והצטרפו:

 החותמים על הנספח מביעים את תמיכתם בעתירה ושותפים לדרישה לבטל את השינויים שנעשו על ידי הממשלה הנוכחית בחוק יסוד: השפיטה, והם אינם צד להליך המשפטי.

בהצטרפות לנספח לעתירה אני מאשר.ת להגיש את שמי לבית המשפט.

אנא שלחו לי דיווחים על העתירה ועל פעילות האגודה בדוא"ל ובמסרונים.

הטופס נשלח בהצלחה

שגיאה. יש לבדוק את הטופס למעלה.

שינויי החקיקה שמקדמת הממשלה במסגרת ההפיכה המשטרית יפגעו אנושות בדמוקרטיה, ולטווח הארוך יפגעו באופן חסר תקדים בזכויות ובעתיד של ילדות, ילדים ובני נוער – הדורות הבאים שלנו. מיד כשהחקיקה תעבור במליאת הכנסת, נעתור לבג"ץ. 

סבתא? סבא? הצטרפו למאבק וחתמו על נספח שיצורף לעתירה נגד ההפיכה המשטרית ויוגש לבית המשפט. מטרת הנספח לחזק את העתירה ולהמחיש את החשש הגדול נוכח האיום שמציבה ההפיכה לעתידם של הדורות הבאים.

לחתימה נא מלאו את הטופס. למטה תוכלו לקרוא את נוסח הטקסט שיופיע בנספח ולקבל עוד מידע על העתירה.

בני ובנות נוער והורים לילדים וילדות צעירים מוזמנים לחתום כאן

נוסח הנספח:

אנו, סבתות וסבים, מבקשים להביע את תמיכתנו בעתירה המבקשת לפסול את השינויים שביצעה הממשלה הנוכחית בחוק יסוד: השפיטה. 


מדובר בשינויים שיובילו לפגיעה אנושה בדמוקרטיה, ובפועל לריקונה מכל תוכן ולשינוי שיטת המשטר בישראל. 


הם ישפיעו באופן דרמטי על מרקם החיים בישראל כבר בעתיד הקרוב, אבל ההשלכות לעתיד הרחוק עלולות להיות קיצוניות אפילו יותר, לשנות משמעותית את חיינו ואת חיי ילדינו ונכדינו ולפגוע אנושות בזכויותיהם ובעתידם.

מדינה שאין לה כל מערכות הגנה על חירויות הפרט ועל זכויות המיעוט היא מדינה שאינה יכולה להבטיח את העתיד של הדורות הבאים.

שאלות ותשובות

bottom of page