top of page

להקפיא מועדי תשלום ודיווח בהליכי חדלות פירעון עד לתום מצב החירום


אילוסטרציה
© Chaiyan Anuwatmongkonchai | Dreamstime.com

ב-12.10.2023, בעקבות פרוץ המלחמה, הודיע משרד המשפטים על דחיית המועדים לתשלום החודשי בגין חודשים אוקטובר-נובמבר ולהגשת דוחות דו-חודשיים לאנשים הנמצאים בהליכי חדלות פירעון. החלטה מבורכת זו הקלה בצורה משמעותית על חייבות וחייבים רבים, נתנה להם אוויר לנשימה והפחיתה חרדות באחת התקופות הקשות ביותר בחיי כלל תושבי ישראל. ב-8.11.2023 פנינו יחד עם הקליניקה לזכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה לבעלות תפקידים במשרד, בבקשה להאריך את הקפאת חובת התשלומים וחובת הדיווח עד לתום מצב החירום המיוחד בעורף.

בפנייה ציינו עורכות הדין רעות כהן מהקליניקה ומשכית בנדל מהאגודה כי בחודש שעבר מאז ההקפאה הראשונה עוד ועוד יישובים פונו, מקומות תעסוקה צמצמו כוח עבודה, ופרנסתם של אנשים נפגעה. הכנסתם הפנויה, אם נותרה, הופנתה להתמודדות עם מצב החירום. זאת ועוד, על פי נתוני שירות התעסוקה עיקר המוצאים לחל"ת הם נשים והורים לילדים, והצפי הוא, כי הבאים בתור לצאת לחל"ת הם בני 50 ומעלה וכן נותני שירות. ניכר, כי האוכלוסיות המוחלשות, שיש בדרך כלל חפיפה בינן לבין אוכלוסיית האנשים הנמצאים בחדלות פירעון, הם הראשונים להיפגע מהמצב, ובאופן הקשה יותר. לפיכך ביקשנו להאריך את מדיניות ההקפאה, ולכל הפחות להחיל מדיניות כזו על קבוצות אוכלוסייה שידוע כי הן במצב הפגיע ביותר כעת: למשל, אוכלוסיית עוטף עזה, המפונים מהצפון והדרום, מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת, משרתי מילואים ובני/בנות זוגן ועוד.Comments


bottom of page