top of page

להסיר את העוצר שהוטל על התושבים הפלסטינים בחברון


חברון, 2009. Rafael Ben Ari | Dreamstime.com ©

מאז פרוץ המלחמה ב-7.10.2023 נאסר על התושבים הפלסטינים באזור H2 בחברון לצאת מבתיהם. מעל חמישה שבועות שהם נתונים בעוצר, ויציאתם מבתיהם מותרת רק בימים ראשון, שלישי וחמישי למשך שעה אחת בבוקר ושעה אחת בערב – שש שעות בשבוע בלבד. הפעילות הפלסטינית בעיר מושבתת לגמרי. אין מסחר או לימודים, תושבים לא יכולים להגיע לעבודתם, לטיפול רפואי או לבקר קרובי משפחה. אפילו הצטיידות במזון, בתרופות או במים היא משימה כמעט בלתי אפשרית.


מאות המשפחות הפלסטיניות שמתגוררות באזור H2 נתונות גם בימים שבשגרה להגבלות תנועה קשות, ורחובות שלמים בעיר סגורים בפניהם, אך בחמשת השבועות האחרונים החיים באזור זה הפכו בלתי נסבלים. בעוד הפלסטינים אינם מורשים לצאת כלל, על התושבים היהודים בחברון לא מוטלות מגבלות. גורמים אלימים מהיישוב היהודי מנצלים את ההיעדרות הכפויה של הפלסטינים מהמרחב הציבורי להשתלטות ופגיעה ברכוש, פורצים וגורמים נזק לבתים ולחנויות.


ב-13.11.2023 פנינו למפקד פיקוד מרכז בבקשה להסיר את העוצר שהוטל על התושבים הפלסטינים בחברון. בפנייה כתבה עו"ד רוני פלי: "גם בימי מלחמה קשים כימים אלה לא ניתן להצדיק כליאת תושבים בבתיהם לשבועות ארוכים, ובוודאי כאשר העיר מצויה הרחק מאזור הקרבות. לא ניתן להצדיק את ניתוקם מהעולם משך ימים ארוכים, ואת הפגיעה העצומה בפרנסה בחינוך. לא ניתן להצדיק את ההפקרה לאלימות ואת ההתפרקות המוחלטת מכל חובות הצבא לפי הדין הבינלאומי".


פניית האגודה לזכויות האזרח, 13.11.2023bottom of page