top of page

לאפשר קיום הפגנה בתל אביב בקריאה להפסקת אש ולהשבת החטופים

ב-15.11.2023 עתרנו לבג"ץ בשם בעלי תפקידים במפלגת חד"ש בתל אביב-יפו, בדרישה לאפשר להם לקיים הפגנה במרכז תל אביב בקריאה להפסקת אש, שחרור החטופים וקידום שלום. במחוז תל אביב במשטרה סירבו לתת רישיון להפגנה בנימוקים של חשש להתפתחות חיכוכים ולפגיעה בביטחון הציבור ובסדר הציבורי, מגבלות כוח האדם של המשטרה בעת הלחימה, ופגיעה ברגשותיהן של משפחות שנעקרו מדרום הארץ ומתגוררות בתל אביב.


בעתירה נטען ,כי חופש הביטוי וחירות ההפגנה אינם נסוגים בעתות משבר ומלחמה. פסיקת בתי המשפט קבעה, שכאשר המשטרה בוחנת מתן רישיון להפגנה עליה להתעלם מתוכן ההפגנה ומהרקע האידיאולוגי של מארגניה ושל מי שאמורים ליטול בה חלק. אף הפגנות נגד של מי שמתנגדים לתכני המחאה, כמו גם החשש להפרות הסדר או לפגיעה ברגשות, אינם עילות שבגינן אפשר לסכל את חופש המחאה. המבחן שנטבע בפסיקה להצדקת הגבלות על חופש הביטוי וההפגנה הוא הסתברות קרובה לוודאי לפגיעה ממשית, קשה ורצינית בביטחון הציבור או בסדר הציבורי. טענות כאלה צריכות להיות מלוות בראיות קונקרטיות אשר יבססו ודאות קרובה לפגיעה קשה בסדר הציבורי, וכאלה לא הוצגו לעותרים. עוד נטען, כי הסירוב להעניק רישיון הפגנה במקרה זה הוא חלק מהתנהלות שיטתית ועקבית של המשטרה בעת המלחמה, שלא לאפשר הפגנות שחורגות לטעמה מהקונצנזוס הרחב.


בדיון שהתקיים ב-16.11.2023 הסכימה המשטרה לאשר את ההפגנה במיקום שונה ותוך הגבלת מספר המשתתפים. בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמות בין הצדדים. במהלך הדיון הובהרה חשיבות ההגנה על חופש הביטוי אף בימי מלחמה, כמו גם חובת המשטרה להגן על מפגינים, תהא השקפת עולמם אשר תהא.בג"ץ 8211/23 לוי נ' מפקד מחוז תל אביב, משטרת ישראל

עו"ד: טל חסין, אן סוצ'יו
העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל והמתמחה יעל זיידמןComentarii


bottom of page