top of page

פטור משכר דירה לדיירי הדיור הציבורי שהתפנו בשל המלחמה


בית שנפגע מרקטה
פגיעת רקטה בשדרות, 2008. Rafael Ben Ari | Dreamstime.com ©

ב-22.11.2023 פנינו לשר הבינוי והשיכון בדרישה לפטור מתשלום דמי שכירות את שוכרי הדירות בדיור הציבורי ובדיור המוגן לגיל הזהב שעזבו את בתיהם ביישובים המפונים והמטווחים בשל המלחמה. כמו כן ביקשנו להודיע על הקפאה מוחלטת של הליכי גבייה ופינוי למשך חודשיים לכל הפחות לאחר חזרת המשק לשגרה וחזרת הדיירים לבתיהם בבטחה.


בפנייה הדגישה מנהלת פניות הציבור עו"ד רעות שאער כי יש להחיל את הפטור לא רק על היישובים שהממשלה החליטה לפנות, אלא גם על יישובים שטווחו מספר רב של פעמים, דוגמת אשקלון, נתיבות ואופקים, שחלקם לא פונו על ידי המדינה ונאלצו להתפנות בכוחות עצמם. עוד היא הדגישה את הקשיים הייחודיים שעמם מתמודדים דיירות ודיירי הדיור הציבורי: רוב הדירות בדיור הציבורי בישראל אינן ממוגנות, ולרבים מהדיירים אין גישה למרחב מוגן במרחק שיאפשר הגעה מהירה בזמנים שנקבעו בהנחיות פיקוד העורף. רבים מהדיירים ממילא מתקיימים מהיד אל הפה ומתמודדים עם מצבי סיכון ומצוקה משפחתיים ואישיים במקביל למשבר הקולקטיבי והחברתי. היא טענה כי חובת המדינה להתנהלות בהגינות ובתום לב בקיום ובאכיפת חוזי השכירות מול דיירי הדיור הציבורי מחייבת אותה לפטור דיירים מתשלום דמי שכירות אם הם לא יכולים להתגורר בבית בשל נסיבות חיצוניות שאינן בשליטתם.


ב-26.11.2023 קיבלנו מענה משר הבינוי והשיכון, המפרט את הצעדים שנקט המשרד מתחילת המלחמה כדי להקל על דיירי הדיור הציבורי, ובפרט דיירי הדיור המוגן. לעניין דמי השכירות נכתב כי דיירי הדיור הציבורי ובתי גיל הזהב שפונו בהוראת המדינה, וכן בני משפחה מדרגה ראשונה של נרצחים וחטופים, יהיו פטורים מתשלום לתקופה שמה-7.10.2023 ועד 31.12.2023. נמשיך לעמוד על דרישתנו להחיל את ההסדר גם על מי שמתגוררים ביישובים מטווחים והתפנו בעצמם.


Comments


bottom of page