top of page

דרישה לא חוקית של המשטרה לרישיון עבור משמרת מחאה

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-8.12.2023 בשמה של חברת מועצת עיריית ת"א, מוריה שלומות ובשם פעילה נוספת, בדרישה לאשר את קיומה של משמרת מחאה לציון יום זכויות האדם הבינלאומי, מבלי לחייב אותה ברישיון משטרתי. משמרת המחאה, תחת הכותרת "לכל הילדות והילדים יש זכות לחיות", ביקשה לקרוא להרחבת העסקה להחזרת החטופים והחטופות, להסדר מדיני כולל ולהפסקת הלחימה.


משמרת מחאה קטנה ושקטה שאינה כוללת תהלוכה, חסימת כבישים, נאומים או במה אינה מחייבת רישיון או אישור משטרתי מראש. למרות זאת הודיעה המשטרה למארגנות כי מדובר בהפגנה שמחייבת ברישיון, וככל שלא יתקבל רישיון – היא תיחשב להפגנה בלתי חוקית. בעתירה נטען כי התניית קיומה של משמרת המחאה ברישיון מצטרפת להתנהלות שיטתית המאפיינת את המשטרה בשבועות האחרונים, אשר פועלת לדיכוי משמרות מחאה, אפילו קטנות ביותר, של מי שמצטיירים כתומכי שמאל המבקשים לקרוא להפסקת אש או למחות נגד הממשלה. עוד נכתב כי על אף ההבנה לקושי ולאתגרים הרבים שעומדים בפני המשטרה מאז הטבח שביצע חמאס ופרוץ המלחמה, דרישתה לרישיון כתנאי לקיום משמרת המחאה אינה חוקית והיא פוגעת בחופש הביטוי והמחאה.


העתירה נקבעה לדיון דחוף, אך שעתיים לפני מועד הדיון הודיעה המשטרה כי בחנה שוב את הדברים וכי אפשר יהיה לקיים את משמרת המחאה ללא צורך ברישיון. למרות זאת, המשטרה התעקשה לצרף מסמך תנאים לקיום משמרת המחאה. מכיון שבפועל מסמך התנאים דומה לדרישת רישיון, עמדו העותרות על קיום הדיון. בית המשפט קבע בפסק הדין כי השאלה העקרונית לגבי סמכות המשטרה להציב תנאים לאירוע שאינו דרוש רישיון לא נדונה וממילא לא הוכרעה. בהחלטה ציינו השופטים כי מלכתחילה לא היתה הצדקה לדרישת הרישיון שהציבה המשטרה במקרה זה.בג"ץ 8680/23 שלומות נ' מפקד מחוז תל אביב, משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו


פסק הדין, 10.12.2023העתירה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל


Comments


bottom of page