top of page

ליקויי בטיחות בגן הילדים רח'מה


שער הגן, חצר מוזנחת ושלולית גדולה
גן הילדים ברח'מה

גן רח'מה הוא גן ממלכתי ביישוב רח'מה שבנגב, שלומדים בו כ-100 ילדים וילדות בגילאים שלוש עד חמש. מעדויות שהגיעו לאגודה עולה כי ישנם ליקויי בטיחות חמורים בגן, המהווים סכנה של ממש לחיי הילדים והצוות ולבריאותם. בין היתר, גדר הגן פרוצה, שער הכניסה אינו עומד בתקני הבטיחות ואין אפשרות לנעול אותו, חצר הגן אינה מרוצפת, ועם בוא הגשמים היא הופכת לשלוליות מסוכנות, ובמבנה של הגן יש חורים שדרכם נכנסים עקרבים ונחשים באביב ובקיץ, ורוחות חזקות וקור בסתיו ובחורף.


פניות ההורים למועצה האזורית נווה מדבר לא נענו. בתגובה לפניות האגודה טענו במועצה כי הגן נמצא ב"פזורה הבדואית" ועל כן הוא אינו באחריותה המוניציפלית של המועצה אלא באחריותו של משרד החינוך. לנוכח חומרת הליקויים והסכנה הממשית שנשקפת לילדיהם נאלצו ההורים לפתוח בשביתה החל מיום 6.12.2023, ולא שלחו את ילדיהם לגן.


ב-10.12.2023 פנינו בדחיפות לבעלי תפקדידים במועצה האזורית ובמשרד החינוך, בבקשה לתקן באופן מיידי את הליקויים התברואתיים והבטיחותיים החמורים בגן. בפנייה טענה עו"ד רע'דה עואד כי המצב פוגע בזכויותיהם של הילדות להילדים לחינוך ולשוויון."לא יעלה על הדעת שבכל פעם שבה מתעוררת מחלוקת כספית בין המועצה האזורית נווה מדבר לבין משרד החינוך, הילדים הבדואים משלמים מחיר כבד וזכויותיהם נפגעות", נכתב בפנייה.


留言


bottom of page