top of page

לפנות מקלטים ציבוריים בשכונת רמת אליהו בראשון לציון

שלט - "מקלט ציבורי"
© Arkadiy Yarmolenko | Dreamstime.com

בשכונת רמת אליהו בראשון לציון הבניינים ברובם אינם כוללים מרחב מוגן דירתי, קומתי או מקלט, וחדרי המדרגות אינם מהווים מרחבים מוגנים תקניים. בעת אזעקות התושבים מסתמכים בעיקר על מקלטים ציבוריים משותפים. אלא שרבים ממקלטים אלה מוקצים על ידי העירייה בשגרה לשימושים שונים, דוגמת הפעלת בתי כנסת וישיבות, והם עמוסים ריהוט וחפצים כך שלא ניתן להיכנס אליהם בחופשיות, או שאין בהם מקום לכל התושבים הנזקקים להם. בעת המלחמה העירייה לא דאגה לדרוש מהמשתמשים במקלטים לפנות את הציוד הרב כדי שיוכלו למלא את ייעודם המקורי ולהגן על התושבות והתושבים.


ב-2.1.2024 פנינו לראש עיריית ראשון לציון בדרישה לפינוי ולתחזוקה של המקלטים הציבוריים בשכונה. בפנייה ציינו מנהלת פניות הציבור עו"ד רעות שאער ורכזת השטח סיון תהל כי במחדלה של העירייה לפנות ולתחזק את המקלטים היא מפרה את חובתה על פי חוק, מסכנת את התושבים ופוגעת בזכויותיהם לחיים, לכבוד ולשוויון. דרשנו מהעירייה לפעול באופן מיידי לפינוי המקלטים, ולפרסם לידיעת הציבור את מפת המקלטים השכונתית בדרכים שונות ובשפות הרלוונטיות.Comments


bottom of page