top of page

רישום ילדים חסרי מעמד למוסדות חינוך בבאר שבע

 ב-17.10.2023 הגשנו עתירה בעניין סירוב עיריית באר שבע לקלוט למוסדות החינוך שלה שלושה אחים, ילדים לתושבת קבע, שאינם רשומים במרשם האוכלוסין ואין להם מספר תעודת זהות. העירייה סירבה לרשום את הילדים בטענה שאין להם מעמד בישראל, למרות שעל פי החוק, התקנות וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך כל ילד בגיל חינוך חובה זכאי ללמוד במקום מגוריו, בלי קשר למעמדו או למעמדם של הוריו. למרות שהילדים נולדו וגדלו בישראל ואמם תושבת קבע, עיריית באר שבע התעקשה להתייחס אליהם כאל "תושבי שטחים" משום שאביהם מתגורר בגדה, וטענה כי החובה לרשום ללימודים גם ילדים שאינם בעלי מעמד אינה חלה על "תושבי שטחים".


בעקבות דיון שנערך בעתירה הילדים נרשמו למוסדות לימוד לאחר שנדרשו להציג תעודות לידת חי. מאז הוגשה העתירה קיבלנו שתי פניות דומות נוספות בעניין ילדים לתושבים חסרי מעמד, שתיהן נפתרו רק לאחר התערבותנו.עת''ם 26892-10-23 ----- נ' מנהל מינהל חינוך, עיריית באר שבע

עו"ד: רעות שאער


תגובת העירייה, אוקטובר 2023

Comments


bottom of page