top of page

עד לניצחון המוחלט


חברות וחברים יקרים,


המלחמה שאנו מצויים בה מאז טבח ה-7 באוקטובר מטילה צל על כל מחשבה על עתיד דמוקרטי בישראל. הדיבורים על "ניצחון מוחלט" מעולם לא נראו מנותקים יותר לכל מי שדמיין חיים במדינה דמוקרטית, לכל מי שעד לסבלן של המשפחות השכולות, של משפחות החטופים.


המלחמה בעזה מייצרת אסון חסר תקדים לתושבותיה ולתושביה, ולא יכול להיות בה ניצחון. אנו קוראים לשחרור החטופים עכשיו, להפסקת אש, למתן מענה למשבר ההומניטרי ברצועה ולתחילת התהליך של בנייה מחדש בעזה.


אנחנו באגודה מציעים אלטרנטיבה של "ניצחון מוחלט". בחזון שלנו, הניצחון המוחלט הוא מדינה דמוקרטית, כזו שלכל אזרחיה ואזרחיותיה זכויות שוות. מדינה שתושביה יכולים להפגין נגד השלטון מבלי להיחקר על ידי המשטרה, לחטוף מכות מאלה או להירמס על ידי פרש. הניצחון המוחלט שלנו כולל חופש ביטוי, כן - גם לאמירות מקוממות ומכעיסות. הניצחון המוחלט דורש גם התמודדות עם גזענות, נחישות למגר אותה, שוויון הזדמנויות בחינוך, בבריאות, בדיור.


בכל בוקר אנחנו קמות וקמים ועובדים למען החזון הזה. עם תושבי שדרות, עם המפגינים בצמתים, מול חברי הכנסת בוועדות, עם הקהילות הבדואיות בנגב ועוד ועוד.


אני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אלינו למאבק למימוש החזון הזה. השותפות שלכם ושלכן מחזקת אותנו, חיונית מאי פעם, ונותנת לנו את הכוחות להמשיך בפעילותנו.


שלכן ושלכם,


נועה סתת

מנכ"לית
コメント


bottom of page