top of page

התערבות שר התקשורת בתכנים האמנותיים הנתמכים על ידי תאגיד השידור הציבורי


שר התקשורת קרעי
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-11.2.2024 שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, פנה במכתב למר גיל עומר, יו"ר מועצת תאגיד השידור הציבורי, במסגרתו העלה טענות נגד תמיכת התאגיד בהפקת הסרט התיעודי "1948 – לזכור ולשכוח". השר דרש מהתאגיד לא לשדר את הסרט, לגנוז אותו ואף לא לאפשר את הפצתו, לצד טענות שגויות ביחס להפרות חוק כביכול, ורמיזה כי הדבר עלול להוביל לשלילת תקציבים מהתאגיד.


ב-15.2.2024 פנינו למשנה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה שיורה לשר לחדול להלך אימים על התאגיד ועל יוצרים דוקומנטריים הנתמכים ולהצר את חופש הביטוי האמנותי. עו"ד הגר שחטר כתבה כי החוק אינו מקנה לשר התקשורת, או לגורמים פוליטיים אחרים, סמכות להתערב בהחלטות המקצועיות של התאגיד, לרבות לעניין התכנים, וקובע כי התאגיד הוא גוף עצמאי לעניין זה. היא הדגישה כי הבטחת עצמאותו של התאגיד היא הכרחית לשם שמירה על חופש הביטוי, לרבות החופש להשמיע ולשמוע מגוון דעות ועמדות, ועל חופש היצירה, ההכרחיים לקיומה של דמוקרטיה.Comments


bottom of page