top of page

שימוש גורף ב"מעצר לחימתי" בגדה

מאז פרוץ המלחמה, כל הפלסטינים שנעצרים בגדה בעבירות לפי תחיקת הביטחון נעצרים בפקודות מעצר לפי סעיף מעצר לחימתי (סעיף 33 לצו בדבר הוראות ביטחון). הסעיף מאפשר להחזיק אדם במעצר למשך שמונה ימים מלאים טרם הבאתו בפני שופט, ולא מתאפשר לו לפגוש עורך דין במשך 48 שעות מיום מעצרו. הסעיף נועד לחול במצבים חריגים, על "מי שנעצר באזור במהלך פעילות מבצעית ללחימה בטרור, ונסיבות מעצרו מקימות לגביו חשש שהוא מסכן או עלול לסכן את ביטחון האזור, ביטחון כוחות צה"ל או ביטחון הציבור". אולם בפועל החריג הפך לשגרה, והסעיף מופעל ביחס לבגירים ולקטינים, בכל מקום בגדה, בכל הנסיבות ועל כל עבירה שבסל.


ב-6.3.2024 עתרנו לבג"ץ יחד עם המוקד להגנת הפרט וקרן מגני זכויות האדם נגד מדיניות המעצרים המשתמשת באופן גורף בסעיף המעצר הלחימתי. ביקשנו שהסעיף יבוטל או לכל הפחות יצומצם, כך שלא יחול על קטינים, ושניתן יהיה להשיג עליו לבית משפט לפני סיום תוקף פקודת המעצר. עוד ביקשנו לשנות את מדיניות המעצרים היום ולהפסיק את השימוש הגורף בסעיף. טענו כי התייחסות לכלל המעצרים בגדה המערבית כאל מעצרים לחימתיים, ללא קשר לנסיבות האירוע, יוצרים מצב שבו תושבים מוגנים נעצרים למשך 8 ימים, מוטל עליהם איסור לפגוש עורך דין ואין להם דרך להשיג על מעצרם, כשחלקם אפילו לא נחקרים. מדיניות זו פוגעת בזכויות לחירות, לכבוד ולהליך הוגן, חושפת כל ילד, נער, אישה, בגיר, קשישה וקשיש בגדה המערבית למעצר שרירותי רק בשל כך שהוא פלסטיני. זהו מצב חמור כשלעצמו, אך הוא חמור שבעתיים לנוכח תנאי הכליאה הקשים במתקני הכליאה.


ב-18.4.2024 הגישה המדינה הודעת עדכון ובקשת ארכה להגשת התגובה. בהודעה עדכנה המדינה כי נעשה שינוי משמעותי בעניין מדיניות השימוש בסעיף המעצר הלחימתי, ונקבע כי ייעשה בו שימוש רק לגבי חשודים בגירים שנעצרים בחשד לביצוע עבירות ביטחון ושנדרשים לחקירות ביטחוניות בשב"כ, או לגבי עצורי שב"כ שבסופו של דבר נעצרים במעצר מנהלי. לגבי שאר המעצרים - נקבע כי חשודים שנעצרים לחקירה על ידי המשטרה ייעצרו למשך 96 שעות או פחות מכך (אם מדובר בעבירה פלילית או כתלוי בגיל העצור) ולא למשך שמונה ימים, גם אם מדובר בעבירה ביטחונית. עוד הוחלט כי גם שוהים בלתי חוקיים בגדה יעצרו למשך 96 שעות ולא למשך שמונה ימים. כאמור, נמסר כי קטינים לא ייעצרו על פי סעיף המעצר הלחימתי.בג"ץ 1946/24 האגודה לזכויות האזרח נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

עו"ד: רוני פלי (האגודה לזכויות האזרח), דניאל שנהר (המוקד להגנת הפרט), מיכל פומרנץ וריהאם נסרה (הקרן למגני זכויות אדם)
קישורים:


Comments


bottom of page