top of page

לספק סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית בעזה

האגודה לזכויות האזרח הצטרפה לעתירה שהוגשה ב-18.3.2024 על ידי ארגון גישה, בדרישה לאפשר הכנסה ואספקה של סיוע הומניטרי לרצועת עזה, בדגש על צפון הרצועה. לעתירה הצטרפו גם המוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם ועדאלה.


בעתירה תואר המצב ההומניטרי הקטסטרופלי השורר ברצועת עזה, בדגש על המחסור במזון, במי שתיה נקיים, במוצרי היגיינה, בציוד רפואי ובמצרכים אחרים החיוניים להישרדותה של האוכלוסייה האזרחית. צוין כי המספר היומי הממוצע של משאיות שנכנסות לעזה עם מזון, סיוע ותרופות נמוך בצורה משמעותית מהמספר המינימלי הנדרש לצורך הישרדותה של האוכלוסיה האזרחית ולתפקוד המתקנים החיוניים.


בעתירה נטען כי על מדינת ישראל מוטלות חובות מכוח המשפט הבינלאומי, ובראש ובראשונה מכוח דיני הלחימה ומכוח דיני הכיבוש, בהיותה כוח כובש ברצועת עזה, וכי ישראל אינה עומדת בחובותיה אלה. הארגונים דרשו שישראל תאפשר מעבר חופשי, מהיר וללא עיכוב של כל משלוחי הסיוע, הציוד והסגל ההומניטריים, במיוחד לצפון רצועת עזה, ושתספק לאלתר סיוע הומניטרי חיוני לאוכלוסיה האזרחית ברצועת עזה, ובעיקר לצפון הרצועה, דרך המעברים בין ישראל לבין רצועת עזה.בג"ץ 2280/24 גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע נ' ממשלת ישראל

עו"ד: אסנת כהן ליפשיץ וסיגי בן ארי (גישה)Comments


bottom of page