top of page

לפעול נגד הפוגעים במשאיות הסיוע ההומניטרי

בזיזת משאית סיוע
צילום: ספיר סלוצקר עמראן ונטע חממי טביב

ב-16.5.2024 פנינו לקבינט המלחמה יחד עם גישה, רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט, בדרישה לפעול נגד כל מי שמסכל את העברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. בפנייה נכתב כי בעוד שברצועת עזה מתחולל משבר הומניטרי חסר תקדים שמתבטא, בין היתר, במחסור וברעב, מזה כחמישה חודשים פורעי חוק מהימין הקיצוני מחבלים באופן שיטתי בהעברת הסיוע ההומניטרי לעזה. הם חוסמים משאיות, משחיתים ובוזזים את מוצרי הסיוע, פוגעים במשאיות ומציתים אותם, ומצליחים לסכל לגמרי העברת סיוע הומניטרי במשך שעות וימים.


בפנייה הדגישה עו"ד רוני פלי מהאגודה לזכויות האזרח כי הבוזזים והמשחיתים פועלים לאור יום ובפנים גלויות, ללא כל הפרעה מצד רשויות האכיפה במקרה הטוב, ובמקרים רבים בסיוען. לעיתים, אחרי שעות ארוכות של חסימות, נעצרים כמה מהנוכחים, אך האכיפה היא למראית עין בלבד. גם מי שתועד פוגע פגיעה של ממש במשאיות, או שופך, משחית ובוזז את תכולתן, אינו עומד על כך לדין. היא הדגישה גם כי עיכוב בזדון של אספקת סיוע הומניטרי במטרה להרעיב אזרחים היא פשע מלחמה על פי הדין הבינלאומי, וכי חובתן של הרשויות בישראל למצות את הדין עם הפורעים.


"חדוות הביזה של פעילי הימין מעוררת אמנם קבס ומבישה, אך האירועים הללו אינם יכולים להישאר רק בתחום המוסר", נכתב בפנייה. "זוהי חובתכם על פי הדין לדאוג לכך שמשאיות אשר עוברות בשטח ישראל ובגדה המערבית יוכלו לעבור בבטחה ושהציוד שעליהן יגיע ליעדו, וכחלק אינהרנטי מחובה זו עליכם להורות למצות את הדין עם כל גורם אשר מפריע או מחבל באספקת הסיוע ההומניטרי".


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page