top of page

לאפשר למבקשי מקלט ללמוד נהיגה ולהוציא רישיון נהיגה


אילוסטרציה
© Yuliia Kaveshnikova | Dreamstime.com

ב-3.3.2024 פנינו למשרד התחבורה יחד עם היא"ס והמוקד לפליטים ומהגרים בבקשה להתיר למבקשי מקלט ללמוד נהיגה, להיבחן במבחן העיוני והמעשי ולהוציא רישיון נהיגה.


בפנייה טענו עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח ועו"ד מיכל פומרנץ כי אוכלוסיית מבקשי המקלט היה היחידה שנשללת ממנה באופן קטגורי האפשרות לנהוג בישראל: תקנות התעבורה קובעות כי מי שאיננו תושב ישראל לא ילמד נהיגה ולא ייבחן במבחני הנהיגה אלא אם יש בידו רישיון ישיבה בישראל. אך התקנות מחריגות את רישיון הישיבה מסוג 2(א)(5), שמקבלים מבקשי מקלט. כך, תושבים ארעיים, דיפלומטים, בעלי אשרות סטודנט, מהגרי עבודה ואפילו תיירים המגיעים לישראל ומחזיקים ב"רישיון לישיבת מעבר" רשאים ללמוד לנהוג, להיבחן במבחני הנהיגה ולהנפיק רישיון נהיגה, אך מבקשי מקלט, החיים במדינה מעל עשור ולעתים אף קרוב ל-20 שנה, אינם רשים לעשות זאת.


מדיניות זו פוגעת אנושות בזכויות יסוד של רבבות בני אדם ומחבלת בשגרת חייהם. היא פוגעת בחופש התנועה שלהם, ביכולתם להתפרנס, מכבידה על ניהול חיי יום יום מרובי הסעות לילדים, סידורים שונים וסחיבות מהסופר, ואינה מאפשרת טיולים משפחתיים. תחבורה ציבורית אינה מספקת פתרון הולם, בפרט נוכח מגבלות השעות והימים אשר בהם היא פועלת. במקרים שבהם קיים צורך לטפל בבן משפחה הסובל ממוגבלות או ממחלה קשה, אי-היכולת לנהוג מעצימה את הקושי ומכבידה על ההתמודדות.Comments


bottom of page