top of page

מכתבי אזהרה למובילי מחאת קפלן


מפגינים חוסמים את התנועה ומדורה על הכביש
חסימה באיילון, 23.3.2024. צילום: ברק דור, "תיעוד מחאת ההייטק"

ב-28.3.2024, לקראת המחאה במוצאי שבת, נשלחו על ידי מפקד מחוז תל אביב, ניצב פרץ עמר, מכתבי אזהרה לפעילים מובילים ממחאת קפלן. במכתבים הובהר למובילי המחאה כי חסימות הכבישים שמתקיימות במוצ"ש בלתי חוקיות וכי התנהגות זו מסוכנת ואסורה.


למחרת פנינו ליועצת המשפטית לממשלה ולמפכ"ל המשטרה בבקשה להבהיר כי מדובר בהפעלת לחץ לא חוקית על מפגינים. בפנייה טענו עו"ד אן סוצ'יו ורכזת חופש המחאה סיון תהל כי הניסיון להטיל אחריות או אשמה לכל תרחיש על פעילים מובילים במחאות ההמוניות הללו בגין התנהלות של אחרים היא פסולה, ונראה כי פנייה זו נועדה להלך אימים על משתתפי ההפגנות החוקיות הללו בכלל, ועל פעילים מובילים בפרט. הן ציינו כי מדובר בפרקטיקה שמטרתה לסמן את כלל המפגינים כ"מפרי סדר" מבעוד מועד, ואולי בדרך זו להצדיק אלימות משטרתית, שהתגברה באופן משמעותי בתקופה האחרונה.
Comentarios


bottom of page