top of page

לחדול ממדיניות ההרעבה של אסירים ביטחוניים

בעקבות שורה של עדויות אסירים ועורכי דינם והתבטאויות נציגי שב"ס והשר לביטחון לאומי, האגודה לזכויות האזרח וארגון גישה עתרו לבג"ץ ב-4.4.2024 בדרישה לספק לאסירים הביטחוניים מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם וזהה לזה שמסופק ליתר האסירים.


מעדויות של אסירים ועצורים ביטחוניים שצורפו לעתירה עולה, כי מאז ה-7.10.23 השב"ס נוהג במדיניות של הרעבה כלפי האסירים והעצורים הפלסטינים. אסירים ששוחררו לאחרונה העידו כי סבלו מרעב קיצוני וקבוע, מאיכות אוכל ירודה מאוד. בין העדויות שהובאו בעתירה היו אלה של אסיר חולה סכרת שאכל את משחת השיניים כדי להעלות את רמת הסוכר בדם, ושל אסירים שירדו עשרות קילוגרמים במשקלם בחודשים האחרונים.


בעתירה נטען כי מדיניות צמצום המזון עולה עד לכדי הרעבה והחזקה בתנאי עינויים, ומנוגדת למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי. היא פוגעת בזכותם החוקתית של האסירים הביטחוניים לכבוד ולבריאות, מהווה מדיניות של ענישה קולקטיבית, ומפרה את חובתו של שב"ס לספק לכלואים במשמורתו תנאי כליאה הולמים. הארגונים העותרים הזכירו את מה שאמור להיות המובן מאליו - חובות המדינה כלפי מי שמוחזק על ידה במשמורת הן קבועות ואינן משתנות משום פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שמבצע צד אחר נגד ישראל.בג"ץ 2858/24 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון לאומי


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page