top of page

הכנסת גז פלפל לשימוש כאמצעי לפיזור הפגנות

מכת"זית
מכת"זית בתל אביב, פברואר 2024. : רוני שפירא, שתיל-סטוק

באוקטובר 2023 עדכנה המשטרה את נוהל ההפעלה והשימוש במכת"ז (מכונת התזה), כך שיאפשר גם הוספה של גז פלפל למים המותזים. בפברואר 2024 פנינו למשטרה וביקשנו לקבל מידע על סוג החומר שבו משתמשים, על אופן השימוש בו, על רמת הבטיחות שלו ועוד, וכן חוות דעת רפואית ומשפטית לגבי השימוש בגז הפלפל.


ב-28.3.2024 קיבלנו מענה חלקי לפנייתנו. בתשובה אישרה המשטרה כי השוטרים רשאים להשתמש במכ"תזית עם גז פלפל כלפי מפגינים, ואף עשו זאת בכמה הפגנות לאחר פרוץ המלחמה. המשטרה סירבה להעביר לידינו את חוות הדעת הרפואית והמשפטית שעל בסיסן אושר השימוש באמצעי הקיצוני הזה.


גז פלפל הוא אמצעי לגירוי כימי שגורם לכאב, גירוי בעור ובעיניים וקשיי נשימה. לאנשים עם מחלות רקע ולנשים בהריון האמצעי הזה עלול להיות אפילו קטלני. אמצעים לגירוי כימי הם חסרי הבחנה מעצם טבעם – כלומר, אי אפשר לכוונם בדיוק אל עבר אדם ספציפי – ולכן יש סיכון גבוה שייפגעו מהם עוברי אורח ואנשים פגיעים. לעמדת האגודה, האישור להשתמש בגז פלפל הוא מהלך מופקר של משטרה שמנוהלת על ידי שר שפועל לדיכוי הפגנות ולליבוי אלימות, ועליית מדרגה חמורה ביותר בשימוש באמצעים פוגעניים ומזיקים כלפי מפגינים.


תשובת האגודה, 7.4.2024


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page