top of page

לסגור את מתקן הכליאה בבסיס שדה תימן

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל וגישה – המרכז לשמירה על הזכות לנוע, עתרו ב-23.5.2024 לבג"ץ בדרישה להפסיק להחזיק עצורים במחנה "שדה תימן" ולסגור את מתקן הכליאה. שדה תימן מופעל על ידי הצבא כמתקן לכליאת חשודים כלוחמים בלתי חוקיים מאז תחילת המלחמה, וככל הידוע מוחזקים בו למעלה מ-1,000 עצורים במתקנים דמויי מכלאות, ללא מיטות או כל ציוד אחר. עדויות על הנעשה במתקן חשפו מציאות בלתי נתפסת של ניתוחים שבוצעו ללא הרדמה, החזקת עצורים ימים על ימים בתנוחות מכאיבות ובאיזוק שהובילו לכריתת איברים, כיסוי העיניים לתקופות ארוכות – גם בזמן מתן טיפול רפואי ועשיית צרכים - החזקת חלק מהעצורים עם חיתולים, מכות והתעללויות.


על פי החוק, ההכרזה על שדה תימן כ"מקום מעצר" בהתאם לחוק הלב"חים (לוחמים בלתי חוקיים) מותנית באפשרות להבטיח לעצורים במקום תנאי כליאה הולמים שלא יפגעו בכבודם ובבריאותם ויעמדו בחובות של ישראל ביחס לעצורים לפי הדין הישראלי והדין הבינלאומי. בעתירה נטען כי הפגיעות הקשות בזכויות העצורים הופכות את שלילת החירות במקום לבלתי חוקתית, ואינן מאפשרות להמשיך ולהחזיק עצורים במתקן. "גם החשודים בגרועים שבמעשי הטרור זכאים למעצר ברמה אנושית מינימלית, ותוך הבטחת צרכי אנוש בסיסיים. אנו עצמנו לא נהיה אנושיים אם לא נבטיח רמה אנושית לעצורים שבמשמורתנו" – כך צוטט בעתירה מתוך פסק דינו של נשיא העליון בדימוס אהרן ברק.


ב-5.6.2024 התקיים דיון בעתירה. באותו יום הגישה המדינה הודעה, לפיה בשל מספר העצורים הגבוה הוחזקו כלואים ב"שדה תימן" לפרקי זמן ארוכים, ועתה בכוונתה להפעיל את המקום כמתקן לקליטה, לחקירה ולמיון ראשוני, שהכלואים יוחזקו בו לזמן קצר ומוגבל. בהתאם לכך, 500 מתוך 700 העצורים ב"שדה תימן" יועברו לכלא עופר, ובנוגע ל-200 הנוספים ביקשה המדינה לשוב ולעדכן.


ב-11.6.2024 הוגשה הודעת עדכון נוספת, ובה נמסר כי מהלך העברת 500 הכלואים בעיצומו, וכי 30 מהכלואים שוחררו לעזה. כתוצאה מכך, עד 19.6.2024 יעמוד מספר הכלואים ב"שדה תימן" על כ-160 כלואים, מהם ל-30 נמצא כבר מקום כליאה אחר. המדינה ביקשה להוסיף ולעדכן עד 20.6.2024 אודות הירידה בפועל במצבת הכלואים. עוד מסרה המדינה שעד לסוף חודש יוני בכוונתה להחזיק ב"שדה תימן" כלואים לקליטה, לחקירה ולמיון בלבד. ועוד נמסר כי ב-13.6.2024 צפוי להסתיים שדרוג התשתיות הקיימות במתקן הרפואי, כי בראשית חודש יולי צפויה להסתיים בנייתן של חצרות טיולים, וכי לאחר העברת הכלואים מ"שדה תימן", מתקני הכליאה בו צפויים להיבנות מחדש, והצפי לשיפוץ הוא חודשיים-שלושה.


ב-16.6.2024 הגישו העותרים הודעה לבית המשפט, ובה עמדו על כך שלא ניתן להחזיק עצורים בשדה תימן, גם לתקופות קצרות.בג"ץ 4268/24 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הביטחון


העתירה, 23.5.2024קישורים:

Comentarios


bottom of page