top of page

בעקבות פנייתנו - לשכות הרווחה יקבלו את כולם


אילוסטרציה

בעקבות פנייה שלנו, של ארגון בזכות ומז״ח שדרות, משרד הרווחה יקדם הסדר שיאפשר גם לאנשים עם מוגבלות נפשית לקבל סיוע בלשכות הרווחה.

עד לאחרונה כלל תקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס), המסדיר את פעילות השירותים החברתיים, הוראה משנת 1973 שהפלתה לרעה אנשים עם מוגבלות נפשית אשר זקוקים לשירותי רווחה. ההוראה, תע"ס 1.9, קבעה שלשכות הרווחה לא יקבלו לטיפולן אנשים עם מוגבלות נפשית ובני משפחותיהם, אלא יפנו אותם למערך בריאות הנפש במשרד הבריאות. הוראה זו חלה גם אם הסיוע שלו נזקק הפונה ניתן רק בלשכות הרווחה (כגון סיוע במזון, ציוד, טיפולים למניעת אלימות, הדרכות הורים, העשרות ועוד), וגם אם הוא בכלל לא היה זכאי לסיוע ממשרד הבריאות.

כך למשל, אדם ששוחרר מאשפוז פסיכיאטרי וחזר לביתו, חי בעוני וזקוק לסיוע במזון ולמועדוניות לילדיו - כשהגיע ללשכת הרווחה סירבו לקבל אותו לרישום ראשוני ושלחו אותו למערך בריאות הנפש, שכלל לא מספק את השירותים שלהם הוא נזקק. בעקבות פנייה של עו"ד משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח, יחד עם מז״ח שדרות, ארגון בזכות וארגונים נוספים, הודיע משרד הרווחה כי ההנחיה המפלה בוטלה. המשרד טרם קבע הסדר חלופי ולא התחייב ללוח זמנים, ועל כן פנינו היום שוב בנושא. נמשיך לעקוב.


Comments


bottom of page