חשוב לדעת: איך מגישים תלונות נגד שוטרים


אילוסטרציה

נתקלת באלימות מצד שוטר? נתקלת בשוטר בתפקיד שלא ענד תג זיהוי? אפשר וחשוב להגיש תלונה. להלן מידע בסיסי בנושא מטעם האגודה לזכויות האזרח.

למי פונים?

הגוף שאליו פונים נקבע בהתאם לסוג התלונה:

  • תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח על ידי שוטר במסגרת תפקידו, יש להגיש למחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש) במשרד המשפטים.

  • תלונות נגד שוטרים בגין עבירות משמעת – התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי – יש להגיש ליחידה לתלונות הציבור של המשטרה.

תלונות למחלקה לחקירת שוטרים

תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח על ידי שוטר במסגרת תפקידו.

סמכויות מח"ש: מח"ש מוסמכת לחקור תלונות נגד שוטרים על ביצוע עבירות פליליות בלבד, ובסמכותה להורות על העמדת שוטרים לדין פלילי.

מח"ש חוקרת עבירות פליליות שהעונש הקבוע בגינן בחוק עולה על שנת מאסר, ושהחשודים בביצוען הם שוטרים (כולל שוטרי מג"ב). בעניין שימוש בכוח על ידי שוטרים, מח"ש מוסמכת לחקור את התלונה בכל מקרה (גם אם לא מדובר בעבירה שהעונש עליה עולה על שנת מאסר).

הגשת תלונה למח"ש: כל אדם רשאי לפנות למח"ש בתלונה אם יש בידו מידע ביחס לעבירה פלילית שביצע איש משטרה – בין אם הוא קורבן העבירה או עד לה או שהמידע הגיע אליו ממקור כלשהו. את הפניה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון, בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני או ישירות במשרדי מח"ש השונים בתיאום מראש.

בתלונה חשוב לציין את פרטי המתלונן המלאים, תיאור מפורט של האירוע ומירב הפרטים אודות השוטר שנגדו מוגשת התלונה. יש לנסות ולהשיג פרטי זיהוי מדויקים ככל הניתן של השוטר ולאסוף את מירב הראיות להתרחשות האירוע (צילומים, עדויות וכדומה), להכין מהן עותקים ולצרף לתלונה.

פירוט שלוחות מח"ש ברחבי הארץ

מידע נוסף מאתר משרד המשפטים

תלונות ליחידה לתלונות הציבור של המשטרה

תלונות נגד שוטרים בגין עבירות משמעת - התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי.

סמכויות היחידה: היחידה לתלונות הציבור מוסמכת לחקור תלונות נגד שוטרים שעניינן התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי ובכלל זה: אי ענידת תג זיהוי; אי מילוי חובת הזדהות; נקיטת לשון גסה; עריכת חיפוש, עיכוב או מעצר שלא כדין; ניהול חקירה בדרך שיש בה פגיעה ממשית בזכויות הנחקר ועוד.

הגשת תלונה: בכל מחוז ובמרחבים הכפופים לו קיימת יחידה לתלונות הציבור, המטפלת בתלונות המתקבלות נגד שוטרים המשרתים ביחידות המרחב. אם אינכם יודעים לאיזה מרחב משתייך השוטר, הפנו את התלונה למחוז שבתחומו נתקלתם בשוטר, וציינו בתלונה את כל פרטי המקרה: המיקום המדויק, השעה המדויקת, תיאור האירוע, האם היו עדים במקום, האם ידוע לכם לאיזו תחנה משתייך השוטר, האם לבש מדים, האם הזדהה, האם ענד תג זיהוי וכו'.

כיצד מגישים תלונה: אפשר להיכנס לאתר המשטרה, למלא את טופס התלונה ולשלוח אותו באמצעות האתר. אפשר גם ליצור קשר עם קציני תלונות הציבור המחוזות ובמרחבים - פרטי הקשר כאן.

מידע נוסף באתר המשטרה