לבטל את חוק הלאום

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-23.12.2018 בדרישה לבטל את "חוק הלאום". בעתירה נטען כי "חוק הלאום" פוגע פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בשוויון ובדמוקרטיה, והופך את האפליה הממסדית והמתמשכת נגד הציבור הערבי בישראל מעניין של מדיניות ושיקול דעת לערך מערכי השיטה המשפטית בישראל. עוד נטען כי בחוק אין כל התייחסות להיותה של מדינת ישראל דמוקרטיה או למעמדם של מיעוטים במדינה.

העתירה צורפה לעתירות אחרות שהוגשו נגד "חוק הלאום", והדיון בהן יתקיים בפני הרכב של 11 שופטים.

בג"ץ 9027/18 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת

עו"ד: דן יקיר, רגד ג'ראיסי, סנא אבן ברי, גיל גן-מור

העתירה, 23.12.2018

החלטה, 31.12.2018 (העתירות יידונו בהרכב של 11 שופטים)


תגובה מטעם הכנסת, דצמבר 2020


עמדת היועץ המשפטי לממשלה, דצמבר 2020

פוסטים קשורים:

עתרנו לבג"ץ: חוק הלאום פוגע בשוויון ובדמוקרטיה, דצמבר 2018

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה רעות שאער